19
Feb
2016
เรียนรู้ควบคุมยาสูบ "การเรียนทางไกล" Categories : โหมดงาน
7 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

       

พูดถึงโหมดงาน ขอเข้าเรื่องเป็นการ เป็นงาน สักนิดนะคะ^^

ตอนนี้ทำงานฝ่ายออกแบบสื่ออยู่ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

     องค์กรของดิฉัน ทำหน้าที่หลักในส่วนของภาคปัญญา คือ "การพัฒนาและสร้างผลผลิตในภาคปัญญา  การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ การประเมินผล และการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการควบคุมยาสูบ รวมถึง การสร้างและพัฒนานักวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสารของศจย.และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบนั้น ก็เป็นที่มาของดิฉันที่ได้มาทำงานที่นี่ค่ะ

หน้าที่ก็มีให้ทำหลากหลายค่ะ ตั้งแต่ เป็นฝ่าย Art Design ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารก้าวทันวิจัย ศจย.

     หน้าที่หลักที่ทำ คือ เป็นผู้บริหารระบบการสอนทางไกล TRC E Learning โดยรูปแบบการสอนนั้นใช้วิดีโอมัลติมีเดีย ตัดต่อวิดีโอเนื้อหาการควบคุมยาสูบเพื่อใช้ประกอบบทเรียนออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์วิชาการควบคุมยาสูบนั้น บทเรียนตำราวิชาการควบคุมยาสูบ ประพันธ์โดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรทางไกล ศจย. และมีอาจารย์ผู้สอนอีก 8 ท่าน ในบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยวิชาการควบคุมยาสูบ จำนวน 30 บทเรียน การเรียนการสอนทางไกล เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ และเกิดเป็นแหล่งความรู้รูปแบบใหม่ในวงการควบคุมยาสูบ ซึ่งผู้เรียน สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานง่าย สะดวก 

 

 

 

     งานเสริมและอื่นๆที่ทำ ก็มีงานถ่ายภาพงานประชุม สรุปประชุมต่างๆ และการรวบเรื่องเล่าเกี่ยวกับ บุหรี่ ของภาคี เพื่อเขียนลง Blog Go to Know ของ ศจย. การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพการสร้างสือประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ Blogging ในวันนี้จึงทำให้ดิฉันได้มาอบรมและเขียน Blog เพราะในการอบรมนั้น ต้องสร้าง Blog ขึ้นมาจริงๆ และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนี้ไปใช้งานจริงๆ ค่ะ

 

"ถึงแม้จะได้ทำงานหลากหลาย แต่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เพราะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้ทำ ถือเป็นความท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่ต้องเก็บไว้"

 

 

 

ขอยืมคำของ คุณหนุ่มเมืองจันทร์ มาใช้นะคะ

เครดิต : หนุ่มเมืองจันทร์

 

 

บุหรี่ ยาสูบ สุขภาพ ควัน
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก