2
Nov
2016
เที่ยว"วัด" สัมผัสงานศิลป์ Categories : ท่องเที่ยว
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

 

 

Work Shop “ลอกลายครู” จริยศิลป์ สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพียงเปิดหัวใจซึมซับ งานจิตรกรรมไทยโบราณ
บนลวดลายกนกฝาผนังโบสถ์ พื้นกาวเม็ดมะขามดินสอพอง รากฐานที่ทำให้เห็นถึงจิตวิญญาณ
ของความเป็นไทย ร่อยรอยศิลปะลายครูที่จะพาเราเรียนรู้ กายใจที่สัมพันธ์ บนความอิสระของหัวใจที่ปลดปล่อย
หลุดออกจากความคิด มาอยู่แต่ความ รู้สึกตัวที่จดจ่อบนลวดลายกนก“จริยศิลป์”ศิลปะที่ฝึกเห็นภาวะอารมณ์
บ่มเพาะจิตวิญญาณ เส้นทางแห่งการพัฒนาภาวะภายใน ศิลป์ฝึกคน คนฝึกศิลป์ บรรยากาศแห่งห้วงเวลา
ของการขัดเกลาจิตใจตนเองบนร่อยรอยความงดงามแห่งงานจิตรกรรมไทย

  ตารางกิจกรรม ๑ วัน  อาทิตย์ ๒๗ พฤศจิกายน นี้ 

     เช้าตรู่ ๗.๐๐         น.       ออกจากกรุงเทพฯ สถาบันอาศรมศิลป์ -โรงเรียนรุ่งอรุณ

     ๗.๓๐ - ๙.๐๐        น.      แวะรับผู้ร่วมเดินทาง (ถนนวิภาวดีรังสิต) เดินทางบนเส้นทางสายเอเชีย
                                      สู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาหารเช้าบนรถ)
  
     ๙.๐๐ - ๑๑.๑๕      น.      ถึงยัง วัดเชิงท่า เรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาไทยสมัยปลายอยุธยา
                                     - สัมผัสคุณค่าจิตรกรรมฝาผนังโบราณ
                                       ด้วยเทคนิคสีฝุ่นบนพื้นกาวเม็ดมะขามดินสอพอง
                                     - ฟังการถอดรหัสมรดกงานศิลป์ โดย อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง

     ๑๑.๑๕ - ๑๒.๔๕   น.     รับประทานอาหารกลางวัน ในชุมชนรอบวัด

    ๑๒.๕๐ – ๑๔.๐๐    น.     Work Shop “ลอกลายครู”

     ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐    น.    สนทนาสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

     ๑๖.๑๐ – ๑๖-๔๕  น.    เดินทางไปเข้าชม วัดหน้าพระเมรุ
                                   - สัมผัสประติมากรรมพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีในวิหารน้อย
                                   - สัมผัสประติมากรรมพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยพระเจ้าปราสาททองในพระอุโบสถ

      ๑๖.๔๕ – ๑๗.๓๐ น.    เดินทางชมความงามหลวงพ่อมงคลบพิตร พระพุทธรูปหล่อโลหะองค์ใหญ่
                                    ที่สุดในประเทศไทย ณ วิหารพระมงคลบพิตร

      ๑๗.๓๐ น.                  เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

 
             ท่องเที่ยวแบบไทย ๆ เข้าใจในความหมาย คือ การเรียนรู้อันล้ำค่า  
             ย้อนมองใจตน กาย ใจ สัมพันธ์  สัมผัสรากแห่งจิตวิญญาณในงานศิลป์  
             ***รับเพียง ๒๐ ท่าน  สนใจร่วมกิจกรรม : สถาบันอาศรมศิลป์ ๐๒ - ๔๙๐-๔๗๔๘-๑๐๘
             หรือ ๐๘๘-๑๘๔-๖๖๓๖ (คุณกฤตวรรณ)***

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก