8
May
2014
ความสุขระหว่างทาง Categories : ไปทุกที่ ที่มีทาง
1 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

        - มุมที่คนส่วนใหญ่ อาจไม่ค่อยมอง - 

          

         จริงอย่างที่ใครบางคนบอกไว้ ...

         "ความสุข" ของคนบ้านไกล (ที่ทำงาน) คือ มีเวลาเดินทาง

         เพื่ออยู่กับตัวเอง

         และคิดทบทวนในหลายสิ่ง

         แม้ต้องแลกเวลา เพื่อการสูบกินของท้องถนนก็ตาม?

.............................

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก