Editor's talk

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่สามารถย้อนอดีตไปแก้ไข เพื่อเดินต่อ เราควรทำความเข้าใจกับสถานการณ์และหาวิธีรับมืออย่างเหมาะสมและก้าวต่อเนื่องได้ในสถานการณ์ที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Editor's talk ก่อนหน้า
20
May
2022
นำตนให้รุ่ง พุ่งในโลกดิจิตัล Categories : สุขในวันทำงาน
0 <<<<< ให้คะแนน (Give Heart)

บันทึกเรื่องราวดีดีจากการแบ่งปันความรู้  ทักษะ และ ความปรารถนาดี  ของวิทยากร  คุณกิตติ ไตรรัตน์ และผู้ช่วยวิทยากร คุณอรรณพ  นิยมเดชา  ภายใต้การดำเนินงานของ Learning Hub  Thailand  ซึ่งเป็นการแบ่งปันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด  ขอขอบคุณด้วยค่ะ 

 

หัวข้อ  Self Leadership in Digital  Age  โดยโค้ชกิตติ  ไตรรัตน์  สำหรับวันน้เป็น Miniclass เพียงครึ่งทางของคลาสเต็มที่ใช้เวลา 12 ชม.  ดังนั้น  สรุปสาระในบทความนี้จึงมีเพียงข้อมูล 50% กลั่นกรองป็นบทกลอนบรรยายตามเนื้อหาสาระที่วิทยากรมาแบ่งปัน

 

 

การนำตนให้พ้นแห่งวิกฤติ

คือรู้ฤทธิ์ของอารมณ์ที่เกิดใหม่

ว่าเป็นสิ่งเตือนใจระวังภัย

สะท้อนไกลเป็นผลเสียมากกว่าดี

 

ตระหนักรู้ว่าอารมณ์ทางลบนั้น

เกิดขึ้นพลันเมื่อสิ่งเร้าเข้าถึงที่

เฝ้าสังเกตคิดทบทวนตรึกตรองดี

ตอบสนองที่ถูกต้องและเหมาะควร

 

กลไกป้องกันตนเองคือธรรมชาติ

เพื่อประกาศความรู้สึกยามผันผวน

กล่าวโทษยอมตามยกเหตุผลไม่เรรวน

ไม่สนใจปล่อยเลยไปอย่าได้แคร์

 

สิ่งเหล่านี้คือจิตสร้างทางปลอดภัย

เพื่อหลอมใจไร้กังวลมากกว่าแชร์

จงตระหนักรู้คือกลไกที่ผันแปร

ป้องสิ่งแท้คือความกลัวแห่งจิตใจ

 

กลไกนี้เกิดขึ้นตามเบื้องลึก

ที่ผนึกจากความเชื่อที่โหยไห้

สั่งสมหล่อหลอมพร้อมเรียนรู้ไป

ส่งคุณค่าให้เป็นพฤติกรรมนำสู่ชน

 

ความต้องการหกจริตผลิตจากตน

รักมั่นคงหลากหลายชวนให้ค้น

เอกลักษณ์ฉันปั้นเติบโตโก้ไม่จน

แบ่งปันผลแห่งเราเข้าถึงกัน

 

รู้จักตนให้ชัดปรากฏแจ้ง

จักแถลงเป็นแอคชั่นที่สร้างสรรค์

รับรู้เข้าใจลดตัดสินพลัน

สายสัมพันธ์จักไม่ร้าวมีกาวใจ

 

การนำตนให้พ้นแห่งวิกฤต

คือสถิตย์สติรู้เมื่อจะไขว้

ตอบสนองถูกจริตประโลมใจ

สื่อสารให้เข้าถึงก้นบึ้งเธอ

 

บริหารจัดการทุกอารมณ์

ให้เหมาะสมทุกครั้งยั้งใจเสมอ

สังเกตขารู้จิตเราเฝ้าดูนะเออ

อย่าเผอเรอตั้งสติผลิปัญญา

 

จงนำตนให้พ้นแห่งกิเลส

คืออาเภทแห่งอารมณ์บ่มปัญหา

เฝ้ามองดูความคิดผลิตมรรคา

รับรู้ว่านี่คือ “มนุษย์ปุถุชน”

 

เพาะบ่มนิสัยใหม่ให้ดีขึ้น

จะไหลลื่นสัมฤทธิ์งานเป็นล้นพ้น

จดจ่อมุ่งมั่นอย่างอดทน

วิธีนี้นำตนสู้หลักชัย    

 

ใช้ตัวช่วย Appปลูกป่าชื่อ Forest

นำปลูกป่าให้สำเร็จเกร็ดฝึกนิสัย

Focusกัดไม่ปล่อยจักได้ชัย

สร้างพลังใจให้ไปต่ออย่างยั่งยืน

 

บริหารความคิดด้วยการเขียนออกมา

เป็นอักษราเด่นชัดและไหลลื่น

ลดเงื่อนไขปล่อยความคิดสงวนจุดยืน

สิ่งได้คืนคือคำตอบที่ครอบคลุม

 

บริหารอารมณ์ด้วยหายใจไร้สำเนียง

ฟังถึงเสียงภายในด้วยใจชุ่ม

Groundingดิ่งพื้นจิตชุมนุม

สัมผัสนุ่มพื้นหญ้าและหาดทราย

 

ดิจิตัล ตระหนักรู้ในตน สติตื่นรู้
Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
หน้าหลักบล็อก