Behind Oldtown หลังม่านย่านเมืองเก่า

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์


Behind Oldtown หลังม่านย่านเมืองเก่า thaihealth


‘บีไฮด์ กลางแปลง’ เผยเยาวชนสุดเซ็งการศึกษาไทยเน้นแต่ทฤษฎี ทำขาดทักษะชีวิต ใช้ได้แต่ในห้องสอบ


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่พิพิธบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีการจัดงาน ‘Behind Oldtown หลังม่านย่านเมืองเก่า’ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประชาคมบางลำพู documentary club ภาคีเครือข่ายเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ 4 ภาค (กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท กลุ่มพลเรียน กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา) สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวคือนิทรรศการ ‘Behind กลางแปลง’ จัดแสดงความคิดเห็นของเยาวชนจากทั่วประเทศในหัวข้อต่างๆ อาทิ สื่อกับสังคมไทยปัจจุบัน , เยาวชนเป็นพลังสำคัญหนึ่งของชุมชน, อดีต ปัจจุบันและอนาคตของการศึกษาไทย โดยในหัวข้อหลังสุด มีเยาวชนหลายรายแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการศึกษาไทยเน้นแต่ทฤษฎี ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เท่าที่ควร ทำให้เด็กไทยอ่อนประสบการณ์ในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังกลายเป็นธุรกิจมุ่งสร้างรายได้จนหลงลืมคุณภาพในการเรียนการสอน


นายจิราวัฒน์ ไมมะหาด เยาวชนจากจังหวัดสตูล ระบุว่า การศึกษาไทยปัจจุบันดีขึ้น แต่ยังเน้นทฤษฎีในห้องเรียนซึ่งไม่สามารถใช้ในการทำงานได้


“การศึกษาไทยปัจจุบันดีกว่าอดีต และจะดีขึ้นไปอีกในอนาคต เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู่ยุตนวัตกรรม แต่ทั้งๆ ที่สังคมไทยเข้าสู่ยุคนวัตกรรมแล้ว แต่คุณภาพชีวิตหรือประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษากลับตรงข้ามกัน คือเน้นการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น้อยหรือไม่สามารถนำปใช้ในหน้าที่การงานได้เลย” นายจิราวัฒน์กล่าว


เยาวชนอีกรายจากจังหวัดสตูล คือ นายอนุรักษ์ ยาแลหลา กล่าวว่า ในอดีตการศึกษาสอนให้คนมีจิตสำนึก ปัจจุบันการศึกษากลายเป็นธุรกิจ มุ่งสร้างรายได้จนลืมคุณภาพการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชน


Behind Oldtown หลังม่านย่านเมืองเก่า thaihealth


นายอาณัติ วุฒฒิพงศ์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การศึกษาไทยค่อนข้างล้าหลัง ไม่ค่อยเห็นผลสำเร็จชัดเจน เพราะมุ่งเน้นสอนเพื่อทำข้อสอบ


นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์ นักกิจกรรมเพื่อสังคม หนึ่งในผู้ร่วมจัดงาน กล่าวว่า BEHIND กลางแปลง คือ แปลงสำหรับเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ โดยเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ เช่น Behind Bangkok สู่ Behind Chiangkhong (เชียงของ) สู่ Behind Pakbara (ปากบารา) และ Behind Amnatcharoen (อำนาจเจริญ) มารวมตัวกันขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ นำเสนอสะท้อนเสียงมุมมองความคิดเห็นในฐานะพลเมืองที่มีส่วนในการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม และสื่อสารมุมมองความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมต่อจิ๊กซอว์สถานการณ์เรื่องราวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ทั้งนี้ งาน Behind Old Town จัดขึ้นระหว่าง 15-17 ธันวาคม ที่พิพิธบางลำพู กรุงเทพณ เวลา 10.00-21.00 น. โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชิมอาหารไทยของย่านเก่าและฝึกทำข้าวต้มน้ำวุ้น ชมการแสดงจากเยาวชนกลุ่มเกสรลำพู ฝึกแทงหยวก ชมนิทรรศการและภาพยนตร์ รวมถึงเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นหลากหลาย

Shares:
QR Code :
QR Code