ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การเข้าถึงเว็บ (การพัฒนาเว็บไซต์พร้อมใช้งานสำหรับทุกคน) หมายถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่สภาพร่างกายความพิการทางสมองหรือความพิการ เข้าใจสั่งงานหรือสามารถรู้เข้าใจสั่งงานหรือสามารถรู้เข้าใจสั่งงานหรือวัดผลได้การเข้าถึงข้อมูลนี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่มเช่นผู้พิการทางสายตาจะมี Screen Reader หรือ Voice Browser ที่ขยายหน้าจอเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น อุปกรณ์พกพาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทั่วไปหรือไม่

เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถลองใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS สำหรับ Windows (ของ บริษัท อื่นสำหรับ Windows) ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ (ใช้ได้ 40 นาที) และอ่านหัวข้อภาษาไทย โปรแกรมสำหรับการอ่านออกเสียงหน้าจอต้องใช้ภาษาไทย (Thai Translation Of Text Speech B) พร้อมชื่อโปรแกรม Tatip (The Tatip the PPA) ที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย PPA Tatip ต้องติดตั้ง Microsoft text-to-speech เวอร์ชั่น 5.1 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ ประสานงานโปรแกรม PPA Tatip และโปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างทุ่มเทเต็มที่

ตัวอย่างตารางโปรแกรมอ่านหน้าจอ

JAWS สำหรับ Windows

โปรแกรมตาทิพย์ (PPA Tatip)

ในการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมตาทิพย์ (PPA Tatip) ผู้ใช้ต้องขออนุญาตจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก่อน คุณจะได้รับรหัสการเข้าถึงโดยโทร. 0-2246-3835 ต่อ 301, 311, 312

ภาพระหว่างการติดตั้งโปรแกรมทาลิปต้องใส่รหัสการเข้าถึง

 

คีย์การเข้าถึง

คีย์การเข้าถึงจะกำหนดทางลัดไปยังลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงเมนูได้ หรือลิงก์ที่จำเป็นบนไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยปกติผู้พิการทางสายตาจะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) เพื่อเข้าถึงข้อมูล

คุณสามารถท่องเว็บไซต์ http://www.thaihealth.or.th โดย ใช้ Access keys ข้ามไปยังเนื้อหา ส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้ามไปยังส่วนที่ต้องการเข้าถึง โดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์ ใช้แป้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวเลข สำหรับเมนูและเนื้อหาทั่วไปที่เข้าบ่อย ๆ และ ส่วนที่เป็นตัวอักษร a-z สำหรับเมนูหลักของเว็บไซต์

 • เลข 2 คือ ไปยังตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์
 • เลข 3 คือ ไปยังกล่องค้นหาในเว็บไซต์
 • เลข 4 คือ ไปยังเนื้อหาหลัก
 • เลข 5 คือ ไปยังเมนูหลัก
 • เลข 6 คือ ไปยังด้านบนสุด
 • เลข 7 คือ ไปยังแผนผังเว็บไซต์ Sitemap
 • ตัวอักษร n คือ เมนูสาระสุขภาพ
 • ตัวอักษร p คือ เมนูเพื่อนสร้างสุขภาวพ
 • ตัวอักษร o คือ เมนูเกี่ยวกับเรา

การใช้ Access keys จากเบราว์เซอร์ต่าง ๆ

 • เบราว์เซอร์ Internet Explorer 5 ขึ้นไป (PC) วิธีการใช้งาน กด ALT ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key จากนั้นปล่อย แล้วกด ENTER
 • เบราว์เซอร์ Internet Explorer 5 ขึ้นไป (Mac) วิธีการใช้งาน กด CTRL ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Firefox, Mozilla (PC) วิธีการใช้งาน กด ALT+Shift ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Firefox, Mozilla (Mac) วิธีการใช้งาน กด CTRL ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Safari and Omniweb (Mac) วิธีการใช้งาน กด CTRL ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Opera วิธีการใช้งาน กด Shift ค้างไว้ แล้วกด ESC จากนั้นปล่อย แล้วกดตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Chrome (Mac) วิธีการใช้งาน กด CTRL+ALT ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Chrome (PC) วิธีการใช้งาน กด CTRL+ALT ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key

การปรับขนาดตัวอักษรในเบราว์เซอร์

โดยทั่วไปแล้วเว็บเบราว์เซอร์จะมีการให้ปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าเว็บด้วยการเลือกที่เมนูตัวเลือก หรือใช้แป้มพิมพ์ลัด

วิธีการปรับขนาดตัวอักษร
เบราเซอร์ เมนูตัวเลือก แป้มพิมพ์ลัดบน (Windows) แป้มพิมพ์ลัดบน (Mac)
Internet Explorer View >
Text Size >
เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ
ไม่มี ไม่มี
Firefox View >
Zoom >
เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ
Control + (ขนาดใหญ่)
Control - (ขนาดเล็ก)
Command ++ (ขนาดใหญ่ขึ้น)
Command -- (ขนาดเล็กลง)
Opera View >
Zoom >
เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการ
+ (ขนาดใหญ่)
- (ปรับให้ขนาดเล็กลง)
Command + (ขนาดใหญ่ขึ้น)
Command - (ขนาดเล็กลง)
Safari View >
Zoom In, Zoom Out, Zoom Text Only
Control + (ขนาดใหญ่)
Control - (ขนาดเล็ก)
Command + (ขนาดใหญ่ขึ้น)
Command - (ขนาดเล็กลง)

การใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมการแสดงผลของมัลติมีเดีย วิดีโอ และ เสียง

 • ไปยังตัว Player - กด O บนแป้นคีย์บอร์ด พร้อมทั้งกดลูกศรลง เพื่อทำการเล่นวิดีโอ
 • Play/Pause - กด Spacebar 1 ครั้งเพื่อทำการเล่น กด Spacebar ซ้ำอีกครั้ง เมื่อต้องการหยุดเล่น
 • เลือกเครื่องมือบนตัว Flash Player - กด Tab เพื่อเลือกเครื่องมือบนตัว Flash แล้วกด Enter เมื่อเลือกเครื่องมือนั้น เช่น เลือกปุ่ม play ปุ่มเปิดเสียง ปิดเสียง ขยายขนาดหน้าจอ
 • ควบคุมเสียง - เมื่อเลือกอยู่ที่เครื่องมือลำโพง สามารถปรับเพิ่มหรือลดเสียงได้โดย กดลูกศรลงเพื่อเบาเสียง กดลูกศรขึ้นเพื่อเพิ่มเสียง
 • แถบควบคุมเวลา - หากต้องการเลื่อนเวลาไปข้างหน้า ถอยหลังประมาณ 7-10 วินาที ให้ทำการกดลูกศรขวา ถ้าหากต้องการถอยหลัง ให้ทำการกดลูกศรซ้าย

กรณีดูวิดีโอและฟังเสียงไม่ได้

ระบบจะทำการเตือนให้ทราบว่า เครื่องของท่านไม่ได้ลงโปรแกรม Flash Player เพื่อให้สามารถดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้นั้น ท่านจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมจากที่นี่

กรณีการแสดงผลไม่สวยงาม ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ระบบจะทำการเตือนให้ท่านทราบว่า เครื่องของท่านจะต้องเปิด Java Script เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้สมบูรณ์แบบ และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นท่านจะต้องทำการเปิดการตั้งค่า Java Script ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้อธิบายไว้ที่นี่

 

การติดตั้งตัวอ่านบนเครื่อง Android

Android เป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ซึ่งสามารถตั้งค่าและติดตั้งแอพลิเคชั่น (Application) เพื่ออ่านข้อความบนหน้าเว็บได้ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การตั้งค่าอุปกรณ์

 • 1. กดเมนู “ตั้งค่า” จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่างเป็นส่วนของการตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์


 • 2. เลื่อนหน้าจอลงและกดรายการเมนู “ภาษาและการป้อนข้อมูล”


 • 3. หลังจากเลือก “ภาษาและการป้อนข้อมูล” และเลือกที่ “เอาต์พุตการอ่านออกเสียง”


 • 4. หลังจากเลือก “เอาต์พุตการอ่านออกเสียง” จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้เลือก “เครื่องมืออ่านเสียงข้อ....” จะปรากฏดังหน้าต่อไป


 • 5. เลือก “ติดตั้งข้อมูลเสียง” จะปรากฏดังหน้าต่อไป


 • 6. หลังจากเลือก “ติดตั้งข้อมูลเสียง” แล้ว ให้เลือกที่ “ไทย (ไทย)”


 • 7. หลังจากเลือกที่ “ไทย” จะพบชุดเสียงภาษาไทยภายในให้ติดตั้งให้เรียบร้อย จากนั้นกลับไปที่ Play สโตร์ เพื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น (Application) Clipboard/Text to Speech

การติดตั้งแอพลิเคชั่น

 • 1. กดที่ Play สโตร์ และค้นหาโปรแกรมชื่อ Clipboard/Text to Speech จากนั้นกด “ติดตั้ง”


 • 2. กดปุ่ม “ยอมรับ”

 • 3. แสดงการดาวน์โหลด Application

 • 4. แสดงการติดตั้ง Application

 • 5. แสดงหน้ากรณีติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ออกจากหน้าจอนี้ไป

 • 6. เปิดหน้าเว็บที่ต้องการอ่าน

 • 7. คัดลอดข้อความที่ต้องการอ่าน

 • 8. และนำมาวางใน Application

 • 9. กดที่ “เฉพาะครั้งนี้” เพื่อใช้ Application Text to Speech ในการอ่านเฉพาะครั้งนี้ หรือ กดที่ “ทุกครั้ง” เพื่อให้ Application Text to Speech อ่านข้อความทุกครั้ง รอสักครู่ จะได้ยินเสียงอ่านข้อความ

การติดตั้งตัวอ่านบนเครื่อง iPhone, iPad

iPhone, iPad - портативное устройство от Apple, которое можно настроить для чтения текста на веб-страницах. Со своими шагами

Настройки устройства

 • 1. Перейдите в «Настройки»> «Общие» и выберите «Специальные возможности».


 • 2. Выберите «Озвучить выделенное». 
 •  
 •  
 • 3. Установите значение «Нет» и увеличьте скорость чтения. Сдвинув вправо, чтобы увеличить скорость Или прокрутите влево, чтобы уменьшить скорость чтения.


 • 4. Зайдите на сайт, выберите текст, который хотите прочитать вслух, и нажмите «Говорить». Появится голос.

футбол

 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม