แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สสส. http://www.thaihealth.or.th/

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
1. คุณเข้าเวปไซต์ สสส. บ่อยแค่ไหน*
มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
วันละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์
เดือนละ 1 ครั้ง
2 - 3 ครั้งต่อเดือน
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
2. ท่านรู้จักเว็บไซต์ สสส. ได้อย่างไร* (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค้นหาจากเว็บค้นหา (เช่น Google, Bing, Yahoo!)
เฟสบุ๊ค (Facebook)
ทวิตเตอร์ (Twitter)
จดหมายข่าวสร้างสุขของ สสส.
เว็บไซต์ภาคี สสส.
3. วัตถุประสงค์ที่คุณเข้าเว็บไซต์ สสส.* (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
อัพเดทข่าวสารสุขภาพ
สนใจกิจกรรมต่างๆ ของ สสส.
สนใจเข้าร่วมเป็นภาคีสร้างเสริมสุขภาวะ
สนใจสื่อสร้างสุขของ สสส.
ใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงหรือการวิจัย
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลในเวปไซค์
ด้านรูปแบบของเวบไซต์*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. หน้าโฮมเพจมีความน่าสนใจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน
3. ความสอดคล้องของภาพและ เนื้อหา
ด้านเนื้อหาในเวบไซต์*
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4. เนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ มีประโยชน์และตรงกับความต้องการ
5. ความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
6. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
7. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ส่วนที่ 3 : ความเห็น และข้อเสนอแนะ
ท่านคิดว่าจะใช้บริการเว็บไซค์ต่อไปอีกในอนาคตหรือไม่*
ใช้บริการแน่นอน
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช้
ข้อเสนอแนะ

ขอบคุณทุกท่านที่รวมตอบแบบสอบถาม

 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ดื่มนม  สื่อเพื่อรณรงค์  ว.วชิรเมธี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  อาหารปลอดสารพิษ  กะเพรา  สุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ  ข้อคิดจากผู้สูงอายุ  สุภาพบุรุษ  ดอกไม้บาน  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  การคัดเลือก  Hopewear  ชาวไร่ยาสูบ  ม่อนยาป่าแดด  สตรอว์เบอร์รี  คุณอวยพร สุธนธัญญาการ  พื้นที่ความสุข  วัดสุทธิวราราม  เสริมกำลังใจ