ศึกหนัก โคโรนาไวรัส ระลอกใหม่

ดาวน์โหลด

19 มกราคม 2564

หมวด ไทยรู้สู้โควิด

ตัวเลขพุ่งไม่หยุด..
ศึกหนัก โคโรนาไวรัส ระลอกใหม่
รอบนี้แตกต่างอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล