ผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 ทำให้ “เด็กไทย” เสี่ยงขาดสารอาหาร

ดาวน์โหลด

08 กรกฎาคม 2563

หมวด ไทยรู้สู้โควิด

สสส. อยากเชิญชวนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูผู้สอนทุกคน มาพบกับคำแนะนำดีๆ จาก ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ในการจัดโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโตของร่างกายให้แก่เด็กๆ ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน มาติดตามชมได้ในคลิปนี้