รักษาระยะห่างทางสังคม ต้องทำอย่างไร ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้จริงหรือไม่

ดาวน์โหลด

09 เมษายน 2563

หมวด ไทยรู้สู้โควิด

รักษาระยะห่างทางสังคม ต้องทำอย่างไร ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้จริงหรือไม่