เฝ้าระวัง!! 4 ความเสี่ยง ลดการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ใหม่

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2564

หมวด ไทยรู้สู้โควิด

เฝ้าระวัง 4 ความเสี่ยง
ลดการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ใหม่
- บุคคลเสี่ยง
- พื้นที่เสี่ยง
- กิจกรรมเสี่ยง
- ช่วงเวลาเสี่ยง
โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal