อบต.บึงคอไห จ.ปทุมธานี จัดทำศูนย์พักคอย แยกผู้ติดเชื้อสีเขียวเพื่อรอส่งต่อ ทำโรงครัวส่งผู้ป่วย

โดย
| |
อ่าน : 925