ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าพื้นที่จัด Local Quarantine รองรับติดธงแดงพื้นที่เสี่ยง

โดย
| |
อ่าน : 748