ยืดหด = หมดเมื่อย ด้วย...ยางยืด

โดย
| |
อ่าน : 731