คนสูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า ติด COVID-19 อาการหนักกว่าคนปกติ 14 เท่า

โดย
| |
อ่าน : 756