ถ้าเราจำเป็นต้องขึ้นรถสาธารณะ จะทำอย่างไรให้ตัวเราและคนรอบข้างปลอดภัย ?

โดย
| |
อ่าน : 432