เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ชื่อ - นามสกุล :
ข้าพระเจ้าถวายพระพร :