แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว แต่คนสูบบุหรี่สร้างภูมิได้ต่ำว่าคนไม่สูบถึง 40% เสี่ยงติดโควิด-19 ได้ง่าย

แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว แต่คนสูบบุหรี่สร้างภูมิได้ต่ำว่าคนไม่สูบถึง 40% เสี่ยงติดโควิด-19 ได้ง่าย

09 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลด
อ่าน : 115

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ