การงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนท่องเที่ยว นอกจากหยุดวงจรระบาดโควิด-19 ยังพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่

การงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนท่องเที่ยว นอกจากหยุดวงจรระบาดโควิด-19 ยังพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่

17 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลด
อ่าน : 143

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ