แม้จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่...การป้องกันที่ดีที่สุด คือ สวมหน้ากาก - เว้นระยะห่าง - ล้างมือ

แม้จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่...การป้องกันที่ดีที่สุด คือ สวมหน้ากาก - เว้นระยะห่าง - ล้างมือ

11 เมษายน 2564

ดาวน์โหลด
อ่าน : 353

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ