สิ่งที่คนไทยต้องทำ คือ เปลี่ยน mideset ใหม่ พัฒนาทักษะแรงงาน เรียนรู้ออนไลน์ ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่คนไทยต้องทำ คือ เปลี่ยน mideset ใหม่ พัฒนาทักษะแรงงาน เรียนรู้ออนไลน์ ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

23 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 544

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ