ในศตวรรษที่ 21 ผมอยากชวนออกแบบโลก โดยทบทวนแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ให้เรื่องสุขภาพเชื่อมโยงกับทุมิติ สร้างสมดุลให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในศตวรรษที่ 21 ผมอยากชวนออกแบบโลก โดยทบทวนแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ให้เรื่องสุขภาพเชื่อมโยงกับทุมิติ สร้างสมดุลให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 466

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ