การทำให้เรื่องปกติที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นเรื่องไม่ปกติ คือ ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นงานที่ สสส. ทำมาตลาดและจะทำต่อไป

การทำให้เรื่องปกติที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นเรื่องไม่ปกติ คือ ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นงานที่ สสส. ทำมาตลาดและจะทำต่อไป

20 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 389

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ