การพัฒนาผู้นำภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับทุกภัยพิบัติ ทำให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้

การพัฒนาผู้นำภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับทุกภัยพิบัติ ทำให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้

20 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 413

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ