ผู้ติดเชื้อที่ปกปิด 1 คน ทำให้เราต้องเสียบุคลากรคนทำงานไปครั้งละ 40-50 คน

ผู้ติดเชื้อที่ปกปิด 1 คน ทำให้เราต้องเสียบุคลากรคนทำงานไปครั้งละ 40-50 คน

01 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 483

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ