ในสถานการณ์ COVID-19 การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือหัวใจของการไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ตีตรา

ในสถานการณ์ COVID-19 การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือหัวใจของการไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ตีตรา

27 เมษายน 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 561

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ