การไปขับไล่ ไปรังเกียจผู้ติดเชื้อ ทำกระทั่งให้พวกเขาอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ ผมคิดว่า นี่ไม่ใช่นิสัยคนไทย

การไปขับไล่ ไปรังเกียจผู้ติดเชื้อ ทำกระทั่งให้พวกเขาอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ ผมคิดว่า นี่ไม่ใช่นิสัยคนไทย

23 เมษายน 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 458

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ