ถึงเวลาต้องเลิกบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างสุขภาพปอดให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19

ถึงเวลาต้องเลิกบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างสุขภาพปอดให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19

24 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด
อ่าน : 422

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook
กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ