สสส เคียงข้างคุณ

ดาวน์โหลด

23 สิงหาคม 2562

หมวด

เราทุกคน เปลี่ยนมามีชีวิตที่ดีได้ เพียงแค่คุณ..เริ่มลงมือทำ

#ชีวิตดีเริ่มที่เรา #สสส #Thaihealth

Production House: บริษัท เดอะ ฟิล์ม แฟคตอรี่ จำกัด
Film Director: พชร พิทักษ์จำนงค์
Agency: Leo Burnett
Chief Creative Officer: สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
Executive Creative Director: สันติ ทับทิมทอง
Creative Group Head: ภาณุภัค ศิริภักดี
Copy Writer: บวรทัต อุดมวงษ์
Art Director: ณัฐนันท์ สุดดี
  • คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว - คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว
  • คู่มือประจำวัย 18 - คู่มือประจำวัย 18
  • คู่มือ 108 วิธี - คู่มือ 108 วิธี