แถลงข่าว "เตือนมะกันอย่าชวนไทยเข้า TPPเพราะย่ำยีศักดิ์ศรีและอธิปไตยยาสูบของชาติ"

โดย
| |
อ่าน : 8,550

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม