ประชุมโครงการศูนย์จัดการความรู้และเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดย
| |
อ่าน : 2,204
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กลุ่มผู้ป่วย  พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิเคิล  แนะดูแลสุขภาพช่วงดูบอล  ประกวดภาพถ่าย  นักวิจัยสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ  นักข่าวพลเมือง  กระทรวงสาธารณสุข  โรคตุ่มพองน้ำใส  โพรงจมูก  ดูบอลดึก  ทำแท้งเถื่อน  โรคไขมันในหลอดเลือดสูง  วันเพ็ญเดือน 12  ยาลูกกลอน  เครื่องใช้สำนักงาน  การเลี้ยงดู  หอพัห  โรคไข้หวัดนก  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  รณรงค์งดเหล้า