เวทีสัมมนาวิชาการ เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 1 "ไทย-ทัน-สื่อ"

โดย
| |
อ่าน : 6,877
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เชื้อกลุ่มริกเก็ตเซีย  วัฒนธรรมการอ่าน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขสาระ เรื่องจากทางบ้าน แม่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.  ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถและทางสาธารณะ  ขับรถอย่างปลอดภัย  การพัฒนาศูนย์ 3C  ล้างผัก  โรคซึมเศร้า  ลวดลาย  Assessing the effectiveness of governance for health in all policies  วิธีเลิกเหล้าด้วตัวเอง  ฟิตเนส  น.ส.บังอร ฤทธิภักดี  การควบคุมและการจัดการปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์  เปลี่ยนแปลงตัวเอง  ลดคาร์บอนไดออกไซด์  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ happy workplace สุขภาวะองค์กร องค์กรปฏิบัติการ ยั่งยืน การพัฒนาองค์กร  ครอบครัวเดี่ยว  กัญชา  น.ส.สรียา สุกจั่น