การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการดูแลตัวเองกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินในชุมชนแออัด ช่วงสถานการณ์โควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 31

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการดูแลตัวเองกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินในชุมชนแออัด ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ดาวน์โหลด

09 กรกฎาคม 2563

หมวด คลิปอื่น ๆ

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการดูแลตัวเองของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินที่อยู่ในชุมชนแออัด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม