คุณธรรมนำสู่ความเป็นเอตทัคคะ ผู้เป็นทายิกาของ นางวิสาขา

โดย
| |
อ่าน : 4

คุณธรรมนำสู่ความเป็นเอตทัคคะ ผู้เป็นทายิกาของ นางวิสาขา

ดาวน์โหลด

27 พฤษภาคม 2563

หมวด คลิปอื่น ๆ

เรามาถึงยุคที่ “ทานน้ำใจ” กลายเป็นปัจจัย 4 ของสังคมไทยสมัยนี้ แต่ใครเลยจะรู้ ในสมัยพุทธกาลมีมหาอุบาสิกา ผู้ทำทานอย่างยิ่งใหญ่ ผู้ทำนุบำรุงพระพทธศาสนาอย่สงเข้มข้น จนได้ชื่อว่าเป็น เอตทัคคะ หรือ ผู้เป็นเลิศด้านทายิกา ยอดแห่งอุปัฏฐายิกา ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวัตถุจตุปัจจัยไทยทานต่างๆ ดังคำที่นางเปล่งอุทานในวันฉลองวิหาร คือ วัดบุพพาราม ที่นางสร้างถวายนั้นด้วย คำว่า “ความปรารภนาใด ๆ ที่เราตั้งไว้ในกาลก่อน ความปรารถนานั้น ๆ ทั้งหมดของเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการแล้ว” โดย : คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ ผู้อุปถัมภ์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ที่จะมาไขกุญแจนำสู่เส้นทางแห่งบุญของนางวิสาขา ปลุกเราให้เห็นความสำคัญของการทำบุญ=ทำความดี ทั้งนี้ สสส. จัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา” ธรรมบรรยายประวัติและปฏิปทาพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใกล้ชิดศาสนา ซึ่งการฟังธรรมนั้น สสส. ในฐานะองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ได้หนุนธรรมบรรยายนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสุขภาวะทางปัญญา
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม