ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ ชายหาดแสน

โดย
| |
อ่าน : 14

ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ ชายหาดแสน

ดาวน์โหลด

01 ธันวาคม 2563

หมวด คลิปอื่น ๆ

"เมืองแสนสุข" จ.ชลบุรี ถูกพัฒนาให้เป็นต้นแบบสถานที่ท่องเที่ยว "ปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค" ได้พลิกวิกฤต สร้างโอกาส พัฒนาพื้นที่สร้างสุขภาวะที่ดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง NCDs จึงได้จัดระเบียบพื้นที่ชายหาดป้องกันสุขภาพคนไม่สูบ ไม่ดื่ม เชิญชมคลิป "ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ ชายหาดแสน" สถานที่ท่องเที่ยว New Normal ลด ละ เลิกอบายมุข
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม