สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ลดสถิติช่วงสงกรานต์ (15 วิ)

โดย
| |
อ่าน : 108

สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ลดสถิติช่วงสงกรานต์ (15 วิ)

ดาวน์โหลด

12 มีนาคม 2562

หมวด คลิปโฆษณา

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาทีเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดของปี โดยเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย 11 - 17 เมษายนของทุกปี สาเหตุหลักมาจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ และการขับขี่ด้วยความเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ อันดับหนึ่งคือ รถมอเตอร์ไซค์ รองมาคือรถกระบะ สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณะสุข และภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความจำเป็นในการทำการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสำคัญในการไม่ขับขี่หลักการดื่ม และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การลดสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางรถยนต์ในช่วง 7 วันอันตราย
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม