คลิปวิดีโอ

+ ดูเพ่ิมเติม 

(ลง) ทุนสุขภาพ กำไรที่เกินคุ้ม รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ดาวน์โหลด

04 มิถุนายน 2563

หมวด คลิปอื่น ๆ

เพราะไม่อยากเป็นภาระใคร...

ตลอด 13 ปีมานี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ไม่เคยเจ็บป่วย
แถมร่างกายยังฟิตเหมือนตอนหนุ่ม ๆ เขา “ลงทุน” ทำอะไรกับชีวิต
จนมีสุขภาวะกาย-ใจ แข็งแกร่งได้ในวัย 73 ปี
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม