คลิปวิดีโอ

+ ดูเพ่ิมเติม 

แอปฯ FoodChoice แม่ลูกถูกใจ ใช้ง่าย สแกนปั๊บ รับข้อมูลโภชนาการทันที

ดาวน์โหลด

22 กันยายน 2563

หมวด คลิปอื่น ๆ

"แอปพลิเคชัน FoodChoice" เป็นแอปฯ ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แค่เอาแอปฯ นี้สแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการก็แสดงให้เห็นทันที ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ว่ามีพลังงาน น้ำตาล ไขมัน ไขมันอิ่มตัว โปรตีน โซเดียม แคลเซียม เท่าไร แถมยังมีคำแนะนำสำหรับคนที่ควรระวัง เช่น เป็นโรคความดัน เบาหวาน หัวใจ คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่คำแนะนำสำหรับเด็ก เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม