โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 12,844

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ว่าการสูบบุหรี่ ทำให้เกิดผลร้ายทำลายสุขภาพ ยิ่งหากสูบบุหรี่ในสถานบริการ นอกจากจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบ และผู้ที่อยู่ใกล้ผู้สูบแล้ว ยังเกิดผลเสียต่อธุรกิจโดยตรงอีกด้วย โดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยว ที่ผู้ใช้บริการยอมเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหาร และที่พักได้สัมผัสความสวยงาม ความสงบ ความสะดวกสบาย และมีสุขลักษณะ

โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ

มูลนิธิใบไม้เขียวได้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพในโรงแรม จึงได้จัด “โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่” เพื่อกระตุ้นบทบาทและเสริมสร้างศักยภาพของโรงแรม โดยมีการส่งเสริมสุขภาพของแขกที่มาพัก ผู้ประกอบการรวมถึงตัวพนักงานเอง ให้ปลอดจากควันบุหรี่ ผู้ใช้บริการที่โรงแรมดังกล่าว สามารถเลือกห้องพักที่ปราศจากควันบุหรี่ ทำให้ผู้มาใช้บริการโรงแรมเพื่อสุขภาพมากขึ้นรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี
ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ เพราะต้องการผลักดันให้ประเด็นด้านโรงแรมปลอดบุหรี่และโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพของธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนทุกกิจกรรมการบริการเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพ จนเกิดพัฒนาการจากโรงแรมปลอดบุหรี่ ไปสู่โรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มพูนบทบาทของผู้ประกอบการ บุคลากรของสถานประกอบการ ผู้ใช้บริการ และชุมชุนในการพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการให้มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ

โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ

“ปัจจุบันโรงแรมปลอดบุหรี่มีทั้งหมด 570 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการด้วย มูลนิธิใบไม้เขียว ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีโรงแรมที่ได้รับดาวเงิน จำนวน 35 แห่ง คือ สามารถจัดห้องพักปลอดบุหรี่ได้ถึง 65%-75% ของห้องพักทั้งหมด ระดับดาวทองจำนวน 372 แห่ง คือ มีพื้นที่ห้องพักปลอดบุหรี่มากกว่า 75%-100% และที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือ มีโรงแรมที่มีห้องพักปลอดบุหรี่ 100% แล้วจำนวนถึง 288 โรงแรมด้วยกัน” ดร.สุวิทย์ กล่าว

โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ   โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ

โรงแรมปลอดบุหรี่สถานที่พักนักเที่ยวรักสุขภาพ นับจากนี้ไป เชิญมองสัญลักษณ์นี้ เพราะที่นี่คือโรงแรมปลอดบุหรี่ ที่ที่มีอากาศสดชื่น ทั้งยามหลับและตื่น เพื่อรักษาสุขภาพของทั้งคุณและคนที่คุณรัก (fresh air-fresh stay)

โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพประธานมูลนิธิใบไม้เขียว กล่าวต่อว่า จากโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ เราจะขยายต่อไปสู่การทำมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 9 อย่าง คือ 1. โรงแรมปลอดบุหรี่ 2. รายการอาหารที่เป็นมิตรต่อภาวะอากาศ เช่น การลดและงดการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งมีกระบวนการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก หันมาบริโภคพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล ที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ย น้ำยาฆ่าแมลง เป็นต้น 3. สปาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติย่อยสลายง่าย ไม่ใช้สารเคมี ภาชนะที่บรรจุต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

4. การจัดประชุมที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การคว่ำแก้วแล้ววางขวดน้ำไว้ข้างๆ เพื่อประหยัดน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้ดอกไม้ในการประดับตกแต่งเพราะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น 5. ฟิตเนสและกิจกรรมกลางแจ้งสร้างเสริมสุขภาพ 6. งานวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาพลังงานราคาแพง และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน 7. รายการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 8. การเดินทางที่เป็นมิตร เช่น จัด carpooling ทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส 9. โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการโรงแรมที่ต้องการการบริการที่มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนสร้างเสริมสุขภาพต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และชุมชนโดยรวม ซึ่งเป็นการส่งเสริมในดำเนินธุรกิจของโรงแรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะหากเราเริ่มต้นจากการลดสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างควันบุหรี่ได้ ก็จะนำไปสู่การเริ่มต้นสร้างเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ได้ ทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี อาหารดีๆ สถานที่ที่เหมาะกับการออกกำลังกาย ไม่ว่านักท่องเที่ยวคนใดก็อยากเข้ามาใช้บริการ เพราะจะได้ทั้งความสุข และสุขภาพดีๆ กลับบ้านไปด้วย” ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว กล่าวทิ้งท้าย

โรงแรมปลอดบุหรี่ จุดเริ่มมาตรฐานโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ โครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ, โรงแรมปลอดบุหรี่: มูลนิธิใบไม้เขียว อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (662) 250-5500 ต่อ 2064, (662)652-8321
โทรสาร  : (662) 652-8322
website : www.greenleafthai.org/smokefreehotel
email : contact@greenleafthai.org

    เรียบเรียง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th
ที่มา: มูลนิธิใบไม้เขียว

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม