ตลาดนัดสุขภาพ “พาใจกลับบ้าน ชาวไทรย้อย น้อมนำทำตามพ่อสอน”

โดย
| |
อ่าน : 10,100

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้กับคนในชุมชน ควรเริ่มจาก “คน” ในชุมชนนั่นเอง ที่เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตลาดนัดสุขภาพ “พาใจกลับบ้าน ชาวไทรย้อย น้อมนำทำตามพ่อสอน”

หลายปีที่ผ่านมา ประชาชนตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งต่างๆ อีกทั้งจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการตรวจสุขภาพ รวมถึงความยากลำบากในการเดินทางมาตรวจสุขภาพของประชาชน

ตลาดนัดสุขภาพ “พาใจกลับบ้าน ชาวไทรย้อย น้อมนำทำตามพ่อสอน”ด้วยปัญหาเหล่านี้ ทำให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลไทรย้อยและบ้านหนองขมิ้น เทศบาลไทรย้อย และโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดโครงการ ตลาดนัดสุขภาพชุมชนคนไทรย้อย “พาใจกลับบ้าน ชาวไทรย้อย น้อมนำทำตามพ่อสอน” ขึ้น เพื่อให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

นางพรภิมล แก้วแสง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดตลาดนัดสุขภาพ จะช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกรับบริการสุขภาพของตนเองได้ตามสิทธิประโยชน์ของตน ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับหมู่บ้านนั้นๆ ซึ่งทำให้สะดวก และคุ้มค่ามาก ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับบริการ

ตลาดนัดสุขภาพ “พาใจกลับบ้าน ชาวไทรย้อย น้อมนำทำตามพ่อสอน”“นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแกนนำภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดอบรมแก่ อสม. และนักเรียนจิตอาสา ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเบาหวาน การดูแลผู้สูงอายุ การตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด แกนนำสายใยรัก และแกนนำออกกำลังกาย เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อลงพื้นที่จัดตลาดนัดสุขภาพตามหมู่บ้าน” นางพรภิมล กล่าว

นางพรภิมล กล่าวอีกว่า โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนคนไทรย้อย “พาใจกลับบ้าน ชาวไทรย้อย น้อมนำทำตามพ่อสอน” นี้ มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 17 หมู่บ้าน ในตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ เราเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งคนในครอบครัว และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

“ตลาดนัดสุขภาพชุมชน” จุดเริ่มต้นแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล บ่มเพาะความสามัคคี ต่อยอดสู่การเป็นสังคมสุขภาวะ  


เรียบเรียง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม