Dekhealth Project ชวนเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

| |
อ่าน : 12,742

 

 

เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและช่วยพัฒนาประเทศชาติ การปลูกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมอันดีงามให้กับพวกเขา จึงย่อมเป็นทั้งการสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดสังคมสุขภาวะในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ชักชวนชวนเยาวชนมาร่วมส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ กับ “โครงการนักผลิตสื่อและสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่ (เด็กเฮ้ว โปรเจ็กต์)” โดยมีเป้าประสงค์ให้เด็กๆ ถ่ายทอดการ “เลิกเหล้า – บุหรี่ – จิตอาสาสำนึกพลเมือง” ผ่านหนังสารคดี เรื่องสั้น และสื่ออื่น (new media) เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจที่ดี อันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และการขาดจิตอาสาสำนึกพลเมืองได้

เบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เรื่องที่ผ่านการพิจารณา จะมีการเวิร์กช้อปก่อนที่ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งจะทำให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งการหาข้อมูลและเรียนรู้จากกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสังคม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทั้งตนเอง ชุมชน และสังคม “เด็กเฮ้ว โปรเจ็กต์ จะช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคในการทำงาน ผ่านเรื่องราวที่ได้ทำงานกับคนภาคสนามตัวจริง ซึ่งนับเป็นแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดี ที่ไม่ได้แค่จากการอ่านหนังสือ หรือดูโทรทัศน์เท่านั้น”

ด้านประโยชน์ของโครงการ วิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการกลุ่มงานทุนอุปถัมภ์ด้านงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงว่า น่าจะช่วยสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ได้ “เราทุกคนต่างรู้ว่า โทษของเหล้าและบุหรี่คืออะไร แต่ปัจจุบันรูปแบบของสื่อโฆษณาแฝงเยอะมาก ที่สร้างค่านิยมแบบผิดๆ ว่า ดื่มแล้วสนุก ดื่มเพื่อเข้าสังคม หรือดื่มอย่างมีสติก็ทำได้ จึงเป็นเหตุให้เราต้องกลับมาทบทวนว่า จะทำอย่างไรเพื่อล้างค่านิยมแบบนี้ หรือเพื่อเปลี่ยนทัศนคติมาให้เป็น ‘ไม่ดื่มก็เท่ได้’ เพราะหลายๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา ณ ตอนนี้ มีต้นตอมาจากการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มอย่างไม่ตระหนัก”

 

สำหรับการนำเสนอประเด็นจิตอาสาสำนึกพลเมือง ชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวแนะนำเด็กๆ ที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้ว่า ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพราะสภาพสังคมปัจจุบันนี้ ได้บีบล้อมเยาวชนไว้หมดแล้ว ฉะนั้น การที่พวกเขาสัมผัสสิ่งที่อยู่รอบตัว ก็น่าจะเขียนได้ทุกเรื่อง

เธอให้คำแนะนำว่า “ถ้าจะพูดกันเรื่องจิตสำนึก เด็กๆ ค้นได้ที่เดียวเลยคือในใจของตัวเอง สำหรับคนอยากเขียน ก็ต้องค้นความรู้สึกข้างในตัวเองออกมาว่า รู้สึกเกี่ยวกับประเด็นไหน เรื่องใด อย่างไรบ้าง การเขียนจะเป็นตัววัดได้ว่าจิตสำนึกของคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร เพราะเรารู้สึกว่า เหล้ากับบุหรี่ไม่ดี จิตก็จะเป็นตัวปั้น ถ้าจิตสำนึกของคุณดีตั้งแต่แรก แน่นอนว่าแก่นเรื่องก็จะดีตามไปด้วย”

ด้าน ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการทำหนังสารคดีว่า “สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะทำอย่างไรในการหยิบประเด็นเหล้า บุหรี่ และจิตสำนึกพลเมืองออกมาเล่าได้อย่างแหลมคม โดยปลุกความสนใจ พร้อมทั้งกระตุ้นตัวเองให้รับผิดชอบกับตนเองและสังคมได้มากขึ้น ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองออกมาให้ได้ แม้ว่าสิ่งที่พิจารณาจะมีอยู่  2 เรื่อง คือ ประเด็นและเทคนิค แต่โดยหลักการแล้ว จะพิจารณาถึงเนื้อหาที่จะสื่อเสียมากกว่า หากสาระอ่อนแต่เทคนิคดีเลิศ ก็เท่ากับว่าขาดโอกาสในการสื่อสารออกไป”

ตามมาด้วย ประธานเครือข่ายเยาวชนคนสร้างหนังแห่งประเทศไทย หรือ young filmmaker น้องณภัทร ตั้งสง่า ให้ข้อแนะนำในเรื่องของการทำสื่อใหม่ (new media) แก่เยาวชนที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้ว่า ปัจจุบัน เด็กๆ ทุกคนสามารถผลิตสื่อได้ จึงอยากให้เรื่องเลือกที่จะสื่อออกมาจากข้างในตัวเองก่อน “ทุกวันนี้คนเล่นสังคมออนไลน์กันมากอยู่แล้ว หากสื่อของเรามีแรงบันดาลใจมากพอ ก็ย่อมดึงดูดความสนใจจากคนดูได้ เรื่องที่ต้องคำนึงคือการหาจุดที่น่าสนใจให้พบ เพราะเทรนด์วัยรุ่นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ฉะนั้นถ้าเราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ แล้วสร้างความน่าสนใจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อนำมารวมเข้ากับเนื้อหาที่ดี แน่นอนสื่อที่ดีย่อมจะเกิดขึ้นเอง”

ส่วน ธนพร อรุณเดชาชัย ตัวแทนจาก dream school กล่าวแนะนำถึงแนวทางการทำงานของเพื่อนๆ เยาวชนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดว่า ควรจะจากสิ่งที่ผู้ทำเข้าใจมากที่สุดก่อน เพราะเรื่องที่เราเข้าใจมากที่สุด ย่อมทำออกมาได้ดี “การทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการเคารพในหน้าที่ของผู้ร่วมทีม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เราทำงานแล้วออกมาประสบความสำเร็จ ถ้ากำหนดให้มีความชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม ก็จะไม่กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกันภายหลัง”

ดังนั้น เยาวชนคนไหนไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ รีบสมัครและส่งผลงานด่วนนะคะ เพราะโครงการนี้ เริ่มต้นที่ความตั้งใจ แล้วใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในผลงานเท่านั้น...

สำหรับการเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตสื่อเพื่อสุขภาวะ “เด็ก ... เฮ้ว” สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dekhealth.com ค่ะ

 

 

เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ team content www.thaihealth.or.th 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม