“ถนนเด็กเดิน อุบลราชธานี” สร้างพื้นที่ดี สร้างสรรค์เยาวชน

| |
อ่าน : 7,922

 

ภายใต้ความเจริญเติบโตและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ได้นำมาซึ่งปัญหาสังคมแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวที่มีความสำคัญลดน้อยลง และมีความสัมพันธ์ที่เหินห่างกันมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน

โครงการถนนเด็กเดิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน เล่าว่า โครงการถนนเด็กเดินเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด “ปีแห่งการคุ้มครองเด็ก” เพื่อสร้างพื้นที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ให้เกิดการรวมตัวและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง

 “ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินครั้งที่ 7 โดยคณะทำงานจากเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งภายในงานได้มีการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงออกและแสดงศักยภาพ โดยการประยุกต์ใช้สื่อในการทำหนัง ภายใต้แนวคิดหลักคือ “รู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งกิจกรรมถนนเด็กเดินครั้งที่ 7 ได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนและเครือข่ายทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมกว่า 40 องค์กร”

ทางคณะผู้จัดงานจึงเล็งเห็นว่า โครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 8 ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านกลไกการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเน้นการนำเสนอชุดองค์ความรู้เป็นตอนๆ โดยใช้ชื่อว่า ถนนเด็กเดินครั้งที่ 8 ตอน “รักครั้งแรก” ซึ่งจะมีเนื้อหาและสาระสำคัญของงาน คือการสอดแทรกความรู้ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเรื่องเพศศึกษา

ประธานสภาเด็กฯ เล่าต่อว่าว่า ถนนเด็กเดินครั้งที่ 8 ตอน “รักครั้งแรก” นี้จะเป็นการนำเอาความรักฉบับรุ่นพ่อรุ่นแม่มาถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิวสิควีดีโอฝีมือเด็กอีสาน รวมไปถึงการแสดงของเครือข่าย และภายในงานจะจำลองบรรยากาศย้อนยุคในยุค 80 เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน และที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ยังคงได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายและจตุภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี

โครงการถนนเด็กเดิน ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุนทรียะภาพทางอารมณ์สำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งพื้นที่การเรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก ซึ่งปลอดภัย ปลอดอบายมุข และสามารถเสริมสร้างสุขภาวะด้านต่างๆ ให้เด็กและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม  team content  www.thaihealth.or.th

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม