ตลาดสีเขียว.......สร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว

โดย
| |
อ่าน : 25,354

 

ปัจจุบัน “ผัก” ในท้องตลาดตั้งแต่ตลาดนัด ตลาดสด จนไปถึงซุปเปอร์มาเกตขนาดใหญ่ เราไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่า ผัก เหล่านี้ปลอดจากการปนเปื้อนของสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงหรือไม่ โดยเฉพาะหากค่านิยมของผู้บริโภคที่ยังต้องการผักสวยงามดูแล้วน่ารับประทาน จึงอาจมองข้ามภัยใกล้ตัวที่แฝงมาทำลายสุขภาพได้

ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้ง โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียวขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนหันมาบริโภคผัก ที่มีคุณค่า ปลอดภัยเนื่องจากเป็นผักที่มาจากการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังทำการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้มีช่องทางในการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ภายใต้ชื่อว่า “ตลาดสีเขียว” ภายใต้การสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่จัดกิจการมาอย่างต่อเนื่องเข้มข้น

วัลลภา แวนวิลเลี่ยนส์วาร์ด” ผู้จัดการโครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว เล่าจุดกำเนิดของโครงการว่า จากการที่ทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสังคมไทยมานาน จึงเล็งเห็นว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ มาเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ และทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ทำอย่างไรผู้บริโภคจึงรู้ว่ากินผักเกษตรอินทรีย์แล้วดีต่อสุขภาพ เพราะกระบวนการที่ทำให้เกิดช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เกษตรกรที่อยากจะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์นั้น ต้องขับเคลื่อนมาจากความต้องการของผู้บริโภคด้วย

ผู้จัดการโครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว บอกต่อว่า เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีในการปลูกมาใช้แบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ผัก ทำให้เกษตรไม่รู้ว่าจะนำผลผลิตเหล่านี้ ส่งต่อไปในช่องทางตลาดอย่างไร เพราะส่วนใหญ่หากผลิตแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในช่องทางเดิมๆ อย่างการส่งต่อให้ ตลาดสด ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ทำให้ตลาดเหล่านี้ไม่เห็นคุณค่าของการปรับเปลี่ยนในเชิงคุณภาพ และอีกอย่างหนึ่งทุกคนเริ่มตระหนักปัญหาสุขภาพมากขึ้น แต่ตนกลับไม่เห็นพลังผู้บริโภคผักที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ตนคิดว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมสีเขียวได้ แต่ขึ้นอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้โครงการนี้เกิดพลังผู้บริโภค แล้วเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสีเขียว

“1 เสียงสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนสังคมเป็นสีเขียว เราทุกคนเป็นผู้บริโภค เราก็สามารถทำได้” วัลลภา ชักชวนผู้บริโภคทุกๆคนและบอกอีกว่า “สิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดกำเนิดให้เกิดโครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียวขึ้น โดย สสส. ให้ทุนสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำกิจกรรม จัดเวทีผู้บริโภคต่างๆ และที่สำคัญ สสส. ยังมีภาคีเครือข่าย ที่จะเป็นช่องทางในการให้ทุกคนเข้าถึงอาหารปลอดภัย และทำให้ผู้บริโภคกับเกษตรกรเชื่อมโยงกันด้วย”

วัลลภา พูดถึงวิธีการสนับสนุนผู้บริโภคว่า การเกิดตลาดผู้บริโภค ต้องเกิดจากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนคือ ผู้ผลิต ชุมชน และช่องทางหรือตลาดสีเขียว ซึ่งหากเราสร้างผู้บริโภคสีเขียว ตลาดสีเขียวก็เพิ่มขึ้นไปด้วย วิธีการคือ สร้างตลาดที่ชื่อว่า ตลาดสีเขียว ในหลายพิ้นที่ที่มีชุมชน  เช่น แถบซอยเย็นอากาศ ซอยสวนพลู  หรือที่มีชุมชนรอบๆ ใน กทม. และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. การจัดตลาดสีเขียวขึ้นมาเป็นการขยายพื้นที่สีเขียวให้ผู้บริโภคได้เห็นมากขึ้น

“ในอนาคตจะมีการขยายโครงการต่อไปเรื่อยๆ โดยในปีแรกจะมีการสุ่มดูในพื้นที่ว่า มีการตอบรับมากน้อยแค่ไหน ต่อมาจะขยายพื้นที่ไปตาม โรงเรียน หรือจะเข้าไปในสถานประกอบการ แล้วขยายโครงการเพิ่มขึ้น ซึ้งสามารถขยายได้ 2 ประเภท คือ 1. แบบกลุ่ม เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน โรงงาน ที่ทำงาน  2. การขยายพื้นที่ในวงกว้าง โดยขยายไปภูมิภาคอื่นๆ  ด้วย” ผู้จัดการโครงการ ฯ กล่าว

“ปัจจุบันนี้โครงการมีคืบก้าวหน้าเพิ่มขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็น เนื่องจากมีผู้เข้ามาสอบถาม ข้อมูลการจัดตั้งตลาด ว่ามีตลาดที่ไหนบ้าง ยิ่งทำให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรและการขยายตัวของผู้บริโภคมากขึ้น”

นอกจากนี้ วัลลภา ทิ้งท้ายไว้ว่า การดำเนินโครงการนี้เป็นการสร้างทุนให้กับสังคมเติบโต เพราะในปัจจุบันทุกคนมีแต่ภาวะที่เร่งรีบ ทั้งเรื่องสุขภาพ การเลือกอาหารการกินที่สะดวกรวดเร็ว โดยไม่สนใจว่าจะทำลายสุขภาพหรือไม่ โครงการนี้เลยเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ทุกคนฉุดคิดในเรื่องการให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากขึ้น 

 

 

 

เรื่องโดย ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม