“ถนนข้าวเหนียว” ต้นแบบสงกรานต์ ตระกูลข้าวแห่งแรกของไทย

| |
อ่าน : 11,951

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย หรือวันสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี  เมื่อพูดถึงเทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึง “ถนนข้าวเหนียว” จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าว ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

การจัดงานสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ที่ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อปี 2548 จนกลายเป็นต้นแบบสงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าวแห่งแรกของประเทศไทย ที่ถูกนำไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะสงกรานต์ที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ นำรูปแบบการจัดงาน  “สงกรานต์ปลอดเหล้าตระกูลข้าว” ไปใช้เป็นจำนวนมาก

จากการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ใน พ.ศ. 2553 โดยนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และคณะพบว่า การจัดงานสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ที่ถนนข้าวเหนียว สามารถสร้างนวัตกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก จำนวน 50,208 คนได้สำเร็จ และถือเป็นการสร้างกระแสการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไทย “สนุกได้โดยไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์” อย่างมีประสิทธิภาพ

ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

การจัดงานในปีที่ผ่านมาพบว่า ถนนข้าวเหนียวถูกบันทึกเป็นสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์ โดยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุผลที่มาเล่นสงกรานต์ 4 อันดับแรก คือ ความสนุกสนาน ร้อยละ 83.6 ความปลอดภัย ร้อยละ 79.1 ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 65.9 ไม่มีการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 63.7 ตามลำดับ และต้องการให้ถนนข้าวเหนียวเป็นงานสงกรานต์ที่มีมาตรการควบคุม ไม่ให้มีการดื่ม ขาย และไม่ควรมีการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไป

นอกจากนี้ สสส. และข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นได้บันทึกว่า สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวคือ ต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ตระกูลไร้แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย   

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเทศกาลสงกรานต์

จากการคาดประมาณนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ในปี 2553 พบว่า มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานและเล่นสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ วันละประมาณ  118,704  คน รวม  3  วัน  356,112  คน โดยเฉพาะปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนหลายแสนคน ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดีขึ้นเป็นลำดับ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจ อยากกลับมาเล่นสงกรานต์ที่สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ที่ถนนข้าวเหนียวอีกในปี 2556 นี้

คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย

คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ หรือ human waves noal ถนนข้าวเหนียว เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เมื่อ ปี 2552 เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชนที่เล่นสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ต่อมาในปี 2553 พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ “เชื่อหรือไม่!” พัทยา (ประเทศไทย) ได้เข้ามาสังเกตการณ์และให้การรับรอง “คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ถนนข้าวเหนียว” ว่าเป็นคลื่นมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนถนนกว้าง 6 เมตร เป็นระยะทางยาว 1 กิโลเมตร) จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ให้ไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553

จนกระทั่งในปี 2554 กิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ได้ถูกบันทึกเป็นสถิติโลก (guinness world records) ว่า เป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก จำนวน 50,208 คน (human waves noal world records : 50,208) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554 ดังนั้นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์หรือ human waves noal จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของสงกรานต์สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ที่ถนนข้าวเหนียว  เปรียบเสมือนเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้เป็นตำนานหรือวิวัฒนาการของสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว และเป็นความภูมิใจของคนขอนแก่นทุกคน

เกิดปรากฎการณ์ ไม่ดื่ม ไม่ขาย ไม่ทะเลาะวิวาท

วิวัฒนาการของสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา พบสถิติการก่อเหตุทะเลาะวิวาทลดลงเป็นลำดับ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นที่ดีงามของสังคมและเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว  ขณะเดียวกันผู้ประกอบการร้านค้าต่างก็ให้ความร่วมมือที่จะงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ดื่ม ไม่ขาย ไม่ทะเลาะวิวาท ทำให้เป็นพื้นที่เล่นสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยสูง จะเห็นนักท่องเที่ยวทั้งเด็กเล็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทุกเพศวัย มาเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

สำหรับการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ปี 2556 นี้ เป็นการก้าวสู่ปีที่ 11 งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว จะชูประเด็นรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์แบบพอเพียงคือ "ซิดแทนสาดช่วยชาติประหยัดพลังงาน" โดยเปลี่ยนจากการเล่นน้ำแบบสาดน้ำกัน เป็นการเล่นน้ำแบบ “ซิด” ซึ่งเป็นภาษาอีสาน หรือเรียกว่าการพรมน้ำ เฉกเช่นเดียวกับประเพณีของไทยในอดีต เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย

 

ติดตามข่าวสารงานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น ได้ที่แฟนเพจ "สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น"

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม