สร้างมหานครแห่งการอ่าน ด้วยหนังสือคัดสรร “108 หนังสือดี”

| |
อ่าน : 12,860

การสร้างเสริมอุปนิสัย “รักการอ่าน” ควรเริ่มตั้งแต่เด็ก เพราะ “หนังสือ” นับเป็นสื่อที่นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่มีพลัง พัฒนาปัญญา สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งยังเป็นประตูสู่โลกที่มีความหลากหลายในสังคม

“โครงการคัดสรรหนังสือดี สำหรับเด็ก 6-9 ปี : 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็ก” ที่ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขยายผลจากโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กปฐมวัย เมื่อปี 2554 เพื่อให้เกิดการใช้หนังสืออย่างต่อเนื่อง

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า โครงการ “หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กวัยเรียน” สืบเนื่องมาจากนโยบายกระตุ้นสังคมรักการอ่านของภาครัฐ เครือข่ายส่งเสริมการอ่านในเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงได้ขับเคลื่อนการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกหนังสือดีสอดคล้องกับการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสและการพัฒนาสมองของกลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 0-6 ปี สำหรับปี 2556 นี้จึงเป็นการต่อยอดสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี 

“โครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็ก 6-9 ปี” เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอ่าน สร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กด้วยหนังสือดี เป็นโครงการที่อนุสนธิจากโครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้กรอบความคิดสำคัญคือ พัฒนาการทางสมองที่เรียกว่า “หน้าต่างแห่งโอกาส” โดยทางแผนงานฯ ได้ขอความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ส่งหนังสือสำหรับเด็กวัย 6-9 ปี เข้าร่วมการคัดสรรเพื่อเป็นตัวอย่างหนังสือดี มีสำนักพิมพ์ รวมถึงองค์กรที่มิใช่สำนักพิมพ์โดยตรง จำนวน 52 แห่ง ส่งหนังสือมาเข้าร่วม จำนวน 980 เล่ม”

กระบวนการคัดสรรดำเนินโดย “คณะกรรมการคัดสรรหนังสือดี สำหรับเด็กวัย 6-9 ปี” ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์ ศิลปกรรม สื่อสร้างสรรค์ และนักจิตวิทยาเด็ก ร่วมกันคัดเลือกจากหนังสือที่ผ่านการกลั่นกรองในเบื้องต้นมาแล้วจากคณะกรรมการคัดกรองในรอบแรก โดยยึดหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ เป็นหนังสือที่ให้ความสุขและความสนุก พร้อมกับมีประเด็นนำเสนอสอดคล้องกับกรอบแนวคิด “หน้าต่างแห่งโอกาส"

หนังสือทั้ง 108 เล่ม ที่ผ่านการคัดสรรว่าเป็นหนังสือดี เปิด “หน้าต่างแห่งโอกาส” หรือปลูกฝังมิติในการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ทักษะ ช่วงวัยนั้นๆ แบ่งเป็น หนังสือของไทย 63 เล่ม และหนังสือแปลจากต่างประเทศ 45 เล่ม

หนังสือส่วนใหญ่เป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ได้แก่ “มังกรจอมพ่นควัน” โดย สนพ.อักษรา ฟอร์ คิดส์ เป็นหนังสือแปลที่มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่แต่งโดยคนไทย และมีผู้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ ได้แก่ “ปริศนาไข่ทองคำ” โดย สนพ.โลกหนังสือ

ส่วนหนังสือแปลที่นำเสนอในรูปแบบของคำกลอนมี 2 เรื่อง ได้แก่ “กรัฟฟาโลกับเจ้าหนูหัวไว” โดย สนพ.นานมีบุ๊คส์คิดดี้ และ “หนูจะใส่ชุดไหนดี” โดย สนพ.ดรีม พับลิชชิ่ง และหนังสือที่นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนช่องทั้งหมดเป็นหนังสือที่จัดทำโดยนักสร้างสรรค์ไทย

หนังสือส่วนหนึ่งเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในลักษณะหนังสือชุด และได้รับการคัดสรรมาทั้งชุด เช่น ชุดคุณกบกับคุณคางคก 4 เล่ม และหนังสือเด็กที่สร้างสรรค์โดยคนไทยที่ได้รับการคัดสรรทั้งชุด ได้แก่ ชุดต้นไม้ใกล้ตัว, ดอกไม้ใกล้ตัว, ตามพ่อไปปลูกข้าว-เกี่ยวข้าว โดยปรีดา ปัญญาจันทร์ เป็นต้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการจัดมอบรางวัลโครงการ “หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กวัยเรียน” แก่ 18 สำนักพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์หนังสือที่ได้รับการคัดสรรเป็น 108 หนังสือดีสำหรับเด็กวัยเรียน โดยนางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และส่งมอบหนังสือให้แก่หน่วยงานเครือข่ายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านแทนการบ้านและการเรียนแบบเร่งรัด เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างมีความสุข

สำหรับโรงเรียนหรือองค์กรที่สนใจหนังสือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือเด็กทั่วไปหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.happyreading.in.th

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม