“รับน้องสร้างสรรค์” ในแบบฉบับ ม.เชียงใหม่

| |
อ่าน : 13,250

เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษา และสานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในรั้วมหาวิทยาลัย

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กำหนดทิศทางและแนวทางในการรับน้องใหม่ไว้อย่างชัดเจนว่าจะ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข” โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ร่วมกับสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการนำบทเรียนและปัญหาในปีที่ผ่านมาร่วมพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องของการรับน้องที่รุนแรง และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จนเกิดเป็นนโยบายการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ขึ้นในปีนี้

กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นทุกๆ ปี อาทิ ประเพณีรับน้องรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่, วันผู้บริหารพบผู้ปกครอง, วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทักษะชีวิต, กิจกรรมรับน้องรวมและ freshy cheer show night, พิธีไหว้ครู, ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นต้น

ในปีนี้ยังได้สอดแทรกในเรื่องของจิตอาสาและการพัฒนา ผ่านการจัด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ขึ้น โดยนักศึกษาทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่จะช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันในบางกิจกรรมจะสอดแทรกเรื่องของ การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 5 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของกิจกรรมจากคณะต่างๆ ก็ได้เน้นการพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบของนักศึกษา ให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาที่ดี

ทั้งนี้ทางสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมการรับน้องประชุมเชียร์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตการณ์ กิจกรรมห้องเชียร์ หรือกิจกรรมอื่นร่วมกับทางสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ได้ด้วย

รวมถึงเปิดให้บริการ “hotline สายด่วน มช.” เพื่อให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่สบายใจ นอนไม่หลับ ไกลบ้าน เกรดตก ท้อแท้ มีปัญหากับเพื่อน หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ สามารถโทรศัพท์มาได้ที่ 053-943042, 053-943043, 053-943034  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-16.00 น. และหลังเวลาราชการสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ hotline คณะแพทยศาสตร์ มช. 053-945969, 053-945427

กิจกรรมเหล่านี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องราวน่ายินดี ที่สามารถปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข รวมถึงสอนให้รุ่นพี่ รุ่นน้องได้มีความรักใคร่ สามัคคี เพื่อการอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขตลอดการศึกษา

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก : เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม