ยกระดับกฐินปลอดเหล้าสู่ "กฐินทางใจมหากุศล"

| |
อ่าน : 12,358

ในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา หลายคนได้สมาทานปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน ถือว่าเป็นเรื่องทำได้ไม่ง่าย นอกจากจะมีกำลังในตนเอง การได้รับกำลังใจครอบครัว ญาติมิตรและคนในชุมชนและองค์กรแล้ว การรณรงค์เพื่อให้สังคมร่วมกันเป็นกำลังใจ ก็เป็นอีกแรงพลังหนึ่งทำให้หลายคนงดเหล้าเข้าพรรษาได้ตามความตั้งใจแต่แรกเริ่ม

พอถึงออกพรรษา หลายคนมีความตั้งใจที่จะทำต่อ ด้วยเห็นประโยชน์จากการงดเหล้า 3 เดือนว่าเป็นผลดีต่อตนเองทั้งในเรื่องสุขภาพและความประหยัด การได้รับความเชื่อถือความรักจากครอบครัวและคนรอบข้าง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และเป็นแรงหนุนให้เกิดพื้นที่ทำดีอย่างต่อออกไป สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) มูลนิธิวิถีสุขโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ออกรณรงค์งาน “กฐินปลอดเหล้า” โดยเน้นให้คนที่เลิกเหล้าในพรรษาครบแล้ว ได้เลิกเหล้าต่อไป อย่างน้อยก็เป็นเวลา 1 เดือนในช่วงเทศกาลทอดกฐิน พร้อมกันนี้ก็ได้ใช้แนวคิด “กฐินทางใจ กฐินเพื่อการทำดีปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข”

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เครือข่ายประชมงดเหล้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้ออกรณรงค์สร้างกระแสปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่กฐินบุญปลอดเหล้าวัดรามัญ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และวัดพงษาราม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีการเชื่อม 2 งาน คือ กฐินสามัคคีและงานแข่งขันเรือพาย มารวมเป็นงานเดียว โดยจัดเป็นครั้งแรก มีคนสนใจมาร่วมงานบุญและทอดกฐินทางใจจำนวนไม่น้อย แม้จะแปลกใจกับ “ต้นกฐินทางใจ” ที่รับเพียงหัวใจที่ต้องการทำดีไม่ต้องมีเงินใส่ซอง ก็ทำให้งานเกิดการเล่าขานกันไปทั้งงานว่า ทำดีไม่ต้องมีตังค์ก็ทำได้

ตามมาด้วยงานกฐินปลอดเหล้าวัดหนองสองห้อง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งานนี้ ได้มีนายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์ นายอำเภอปากพลี มาร่วมทำบุญกฐินทางใจ ปฏิญาณตนทำวามดีลดละเลิกอบายมุข เป็นต้นแบบให้คนที่มาร่วมงานได้ร่วมทำตามกันจำนวนมาก

ที่จังหวัดระยอง ประชาคมงดเหล้าจังหวัด ได้ไปร่วมรณรงค์จัดพุ่มกฐินทางใจที่วัดชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมือง งานนี้ได้ก็ได้รับความสนใจจากคนมาร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เจ้าวาสและเจ้าภาพได้ประชาสัมพันธ์ให้คนที่เสียสละเงินและผ้าไตรในการทอดกฐิน ได้ร่วมปฎิญาณตนทำดีตั้งใจทอดกฐินปลอดเหล้าอีกด้วย

ข้ามไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในหลายจังหวัดได้ ร่วมบุญหนุนเสริมงานมหากฐินปลอดเหล้าในนามเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน/ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ดังเช่น น้องๆ เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า/สภาเด็กขอนแก่น ได้ร่วมบุญหนุนเสริมการจัดงานมหากฐินปลอดเหล้าต้นแบบของ อ.สุริยะ ด้วงวังหิน และคุณแม่สำราญ ทองโคตร บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ได้รับความเมตตาจาก ดร.พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับเครือข่ายสื่อโทรทัศน์ thai pbs ที่ร่วมบุญหนุนเสริมอีกแรงนับว่าเป็นงานที่คนมาร่วมทอดกฐินทางใจมากที่สุด

สำหรับท่านที่ประสงค์ร่วมกิจกรรมทอดกฐินทางใจ ท่านสามารถไปร่วมในวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกได้ตามสะดวก และหากยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบุญด้วยการสร้างพื้นที่ทอดกฐินทางใจ กับทีมประชาคมงดเหล้าจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยจัดต้นกฐินทางใจ เชิญชวนคนมาร่วมปฏิญาณตน ทำดี ทอดกฐินทางใจ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช 3 แห่ง ได้แก่

พื้นที่ 1 กฐินพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัด วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีจะทอดถวายในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

พื้นที่ 2 กฐินสามัคคีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและสายที่ 1 คุณแม่บุญล้อม กตเวทิตาธรรม และคณะฯสายที่ 2 ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) และคณะฯสายที่ 3 คณะผู้บริหาร - พนักงาน กลุ่มบริษัทซี ดี จี และกลุ่มบริษัทจี เอเบิลสายที่ 4 พระมหานันทะการณ์ ธีรวโร - พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน และคณะฯ สายที่ 5 คุณจิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะฯ (ผ้าป่าต้นกฐิน) ทอดถวายที่วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

พื้นที่ 3 กฐินโดยท่าน พล.ต. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรีร่วมกับข้าราชการทหารและประชาชนทั่วไปประมาณ 2,000 คน เป็นเจ้าภาพทอดถวายที่วัดป่าเรไร ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ด้วยความตั้งใจที่จะให้งานบุญกฐิน ในเทศกาลหลังออกพรรษานี้ เป็นทางเลือกในการทำดีที่มากกว่าการเสียสละเงินทองในการทอดกฐินประจำปี ยกระดับให้ชาวพุทธได้ใช้โอกาส 1 เดือนทำดีในระดับที่ขึ้นสูงไปทั้งเพื่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยรวม

งานเล็กๆ อย่างนี้จะเป็นต้นทุนสำคัญให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงแก่นแท้ในการทำดีที่ทุกคนทำได้ในทุกๆวัน จนกลายเป็นค่านิยมสำคัญเมื่อถึงเทศกาลทอดกฐินแล้ว ก็ให้มุ่ง “ทำดี ตั้งใจใส่ซอง” ไปด้วยอีกระดับหนึ่ง

 

 

เรื่องโดย : ประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม