โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง

| |
อ่าน : 18,915

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนในประชากรไทย ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ หากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดทำ “โครงการเกี่ยวกับการขจัดปัญหาน้ำหนักเกิน อ้วน และอ้วนลงพุง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย และได้ริเริ่มให้มีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบทางการสร้างเสริมสุขภาพขึ้น โดยส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ สร้างความตระหนัก รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย การมีกิจกรรมทางกาย และการให้บริการประเมินและสร้างเสริมสุขภาพ โดยเริ่มดำเนินการจากโรงเรียน สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนตามลำดับ

ขณะที่ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน” เป็นองค์กรการศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่มีอาจารย์/บุคลากรจำนวนประมาณ 200 คน และนักเรียนจำนวนประมาณ 2,000 คน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากทั้งในด้านนโยบายของผู้บริหารและการสนับสนุนให้ความร่วมมือต่างๆในการที่จะเป็นโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ

ทางโครงการฯ จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง” ซึ่งจะเป็นการสร้างรูปแบบการให้บริการประเมิน/ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดยจะมีการศึกษาข้อมูลและออกแบบรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คณาจารย์/บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว นี้ เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ลดพุง และน้ำหนักส่วนเกินอย่างได้ผลที่ยั่งยืน

“โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง” เริ่มตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์/บุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน จำนวน 200 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวัน 2,000 คน มีแนวทางดำเนินการ เช่น การปรับ "สิ่งแวดล้อม" ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น ป้ายบอกระยะทาง-แคลอรี สติกเกอร์รอยเท้าชักชวนให้เดิน ป้ายบอกพลังงานจากอาหารแต่ละเมนู เทียบกับเวลาที่ใช้ในการเผาผลาญพลังงาน โดยปรับให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ และดึงดูดมากขึ้น

ในส่วนของ "กิจกรรมทางกาย" ส่งเสริมมีการจัดเวลาระหว่างชั่วโมงเรียนให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ส่งเสริมการเพิ่มชั่วโมงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่น หรือภาคีเครือข่ายออกกำลังกายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพในโรงเรียน และขยายวงสมาชิกเชื่อมต่อกับโรงเรียนอื่น และทำกิจกรรมลงไปถึงชุมชนข้างเคียง

และที่สำคัญคือการสอดแทรกเนื้อหา "ด้านโภชนาการ" และการดูแลสุขภาพร่างกายเข้าไปในการเรียนชั่วโมงสุขศึกษา จัดอบรมความรู้ด้านโภชนาการ ส่งเสริมให้เกิดร้านอาหารเมนูสุขภาพในโรงอาหาร และร้านอาหารในบริเวณโรงเรียน เป็นทางเลือกในการบริโภคแก่ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน รวมถึงจัดทำสื่อความรู้ด้านโภชนาการ ทั้งในรูปแบบเอกสาร เมนูอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ แนะนำสำหรับผู้ปกครองเพื่อใช้ทำเองที่บ้าน วิดีทัศน์ให้ความรู้ เป็นต้น

ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานจะได้รูปแบบและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนอันจะเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหว "โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง" และข่าวสารจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ที่ http://www.raipoong.com/ 

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม