ส่งเสริมเยาวชน “รักการอ่าน”

โดย
| |
อ่าน : 5,651

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้อ่านหนังสือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "โครงการรักการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชฉบับเสริมการเรียนรู้" 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามวันนี้(6 ธ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิด"โครงการรักการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้"ซึ่งมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน หรือบีทีเอส และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จัดสร้างขึ้นตามพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยให้มากขึ้น

          ซึ่งการเปิดร้านหนังสือแห่งนี้ ได้เลือกใช้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสยาม บริเวณทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสยามกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงการอ่านหนังสือสารานุกรมที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทางมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จึงได้จัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 1 ถึง 8 มอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี,และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดีและมีคุณค่า เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันจะนำมาซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนอีกด้วย.

          สำหรับภายในร้าน นอกจากจะมีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษาและเลือกซื้อแล้ว ยังมีนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ที่ได้คัดสรรเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงจอวีดีทัศน์สำหรับฉายสารคดี และภาพยนตร์ส่วนพระองค์ให้เยาวชนได้เรียนรู้อีกด้วย
 

ที่มา
ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ :
www.thiahaealth.or.th


update 07-12-50

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม