ผู้ดีคาดอีก 5 ปีขยะอิเล็กทรอนิกส์พิษล้นโลก

โดย
| |
อ่าน : 2,333

ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจผู้คนอย่างร้ายแรง

นักวิจัยชาวอังกฤษนำเสนอภาพมืดของการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีที หากภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้บริโภคยังขาดความยั้งคิด ไม่เลือกสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาดอีก 5 ปีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพิษทั่วโลกมีมากกว่า 3 พันล้านชิ้น โดยเสนอทางออกให้ 3 ฝ่าย รัฐ เอกชน ประชาชนต้องร่วมมือและตระหนักในการมีส่วนร่วมลดปริมาณการใช้

           บ๊อบ เฮย์เวิร์ด นักวิจัยทางสิ่งแวดล้อม จากองค์กรวิจัยสปริงบอร์ด (springboard research) หัวหอกการวิจัยการบริโภคและการพัฒนาไอซีทีอย่างยั่งยืนภาคพื้นยุโรป กล่าวในฐานะเป็นวิทยากรเวทีสัมมนา ict forum ในงาน ict expo 2007 และ tam 2007 ที่ผ่านมาว่า สถานการณ์การหยั่งรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานอันเนื่องมาจากการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลวิจัย พบว่า ปริมาณการเติบโต และการบริโภคสินค้าไอทีสวนทางกับการนำกลับไปใช้ใหม่ และความสามารถในการทำลายสินค้าหมดอายุในปัจจุบันนั้นมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะเหลือทิ้งรอการทำลายหรือการนำไปรีไซเคิลกว่า 400 ล้านชิ้นทั่วโลก โดยมีเพียงแค่ร้อยละ 12 ที่สามารถนำกลับไปสู่กระบวนการผลิตได้

           “ปัญหาที่ประชาคมโลกควรตระหนักอย่างเร่งด่วน คือขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นพิษอันร้ายแรงต่อประเทศที่ถูกนำขยะไปทิ้ง หรือเป็น landfill อาทิ ในประเทศอินเดียและจีน ที่เด็กได้ถูกนำไปเป็นแรงงานในการแยกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากประเทศพัฒนาเป็นจำนวนมาก เป็นผลต่อสุขภาพ ร่างกายและจิตใจอย่างร้ายแรง โดยคาดว่าภายในปี 2555 จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอย่างน้อย 3 พันล้านชิ้นทั่วโลก หรือกว่า 12 เท่า”

           ทั้งนี้นายเฮย์เวิร์ด เสนอแนะว่า แนวทางการจัดการกับวิกฤติการณ์ขยะล้นโลกต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้ง 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐต้องมีการออกกฎและเพิ่มอำนาจการกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และบทลงโทษที่เข้มงวดกับการใช้ชิ้นส่วนปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคสามารถย่อยสลายได้ (bio-degradable) รวมถึงการจัดการกับของเสียจากการขั้นตอนการผลิต   ในส่วนภาคเอกชนโดยทั่วไปสามารถลดปริมาณของเสียไอทีด้วยการตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อจำกัดปริมาณอุปกรณ์ไอที ไฟฟ้าที่จะหมดอายุการใช้งานในอนาคต และผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปนั้นควรจะลดและเลือกซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

      
ที่มา
ข้อมูลจาก:
เทเลคอม เจอร์นัล
ภาพประกอบ:
www.thaihealth.or.th


update 11-12-50


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม