นักวิชาการจวกโฆษณาเหล้า 24 ชม.มีแต่ผลเสีย

โดย
| |
อ่าน : 3,978

ชี้การสื่อภาพลักษณ์จูงใจให้คนดื่มได้ ต้องควบคุมเนื้อหา

โครงการนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนา “โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชม. : สังคมไทยได้อะไร ?” เมื่อวัน ที่ 11 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย เป็นการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในโค้งสุดท้ายก่อนที่ พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าจริงหรือที่จะมีการอนุญาตให้โฆษณาภาพลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 24 ชม. พร้อมความหมายของการทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือ csr และมุมมองคนในสายงานด้านนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับการโฆษณา

            โดยงานนี้ได้วิทยากรผู้มีความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คุณมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเพื่อสังคม(csr) และที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(csri) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณวีระ นิจไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการสังคม (วจส.) ส่วนบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานที่เป็นนิสิต-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พอสมควร

            ด้านนายวีระ นิจไตรรัตน์ กล่าวในมุมมองของนักเคลื่อนไหวเพื่อชุมชมว่า ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาภาพลักษณ์ของธุรกิจของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการโฆษณาที่เห็นแค่โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่แตกต่างอะไรมากนัก เพราะคนก็ทราบดีว่ามาจากบริษัทผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทราบดีว่าเป็นของยี่ห้อใด และยิ่งถ้ามีการโฆษณาภาพลักษณ์ได้ตลอด 24 ชม. ก็ยิ่งทำร้ายคนเหล้า,แอลกอฮอล์,โฆษณาเหล้า,กฎหมาย,เยาชนที่ไม่มีข้อมูลอย่างเด็กและเยาวชน

             “ไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาแบบภาพลักษณ์เพราะจะทำให้เด็กและเยาชนซึมซับกับโฆษณาดังกล่าวทำให้ชีวิตเลียนแบบโฆษณา อีกทั้งรู้สึกแปลกใจและหมดหวัง ที่คนทำหน้าที่พาสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กลับเห็นด้วยกับเรื่องนี้ คือไปออกกฎหมายที่ไม่ได้ห่วงใยลูกหลาน แต่กลับไปให้ความสำคัญกับธุรกิจมากกว่า” นายวีระกล่าว

            และขณะนี้ได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากชุมชนในต่างจังหวัด พบว่าปัญหาที่พบของผู้ที่ดื่มคือ การยกพวกตีกันตามสถานที่ต่างๆ ทั้งร้านอาหาร งานวัด ฯลฯ รองลงมาเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น และจากการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับจำนวนคนที่ดื่มเหล้าในรอบ 10 ปีพบว่า คนอายุ 19-15 ปี ดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น 45% คนอายุ 25-29 ปี ดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น 29% และที่น่าเป็นห่วงคือการที่ผู้หญิงมีอัตราการดื่มเพิ่มมากขึ้นถึง 30%

            ด้านนายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา กล่าวว่า ธุรกิจที่ดีต้องมีการทำ csr (corporate social responsibility) คือจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมมีการจัดการดูแลที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลละรักษาฟื้นฟูไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

            “การโฆษณาเหล้าแล้วเอาภาพลักษณ์ที่ดีมาใส่ เป็นเหมือนการทำบุญคู่กับความชั่ว ดังนั้นเจ้าของธุรกิจประเภทนี้ควรแสดงให้เห็นโทษภัยที่ผู้บเหล้า,แอลกอฮอล์,โฆษณาเหล้า,กฎหมาย,เยาชนริโภคจะได้รับจากการดื่ม และที่สำคัญควรมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าในอนาคตที่ดีกว่ามาทดแทน”

            ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว กล่าวว่า แม้จะมีการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ทางบริษัทผู้ประกอบการนั้นก็มีช่องทางในการทำการตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม การส่งเสริมการขาย เนื่องจากการโฆษณาเป็นเพียงช่องทางการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น และกล่าวว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยภาพภาพลักษณ์มีผลในด้านลบ เพราะเป็นการผูกโยงกับค่านิยมในสังคมไทย เอาสิ่งดีมาผูกกับสัญลักษณ์ ยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นคนดี เป็นวีระบุรุษ เป็นผู้ชนะ หรือไม่ว่าจะเศร้าเสียใจ แต่ก็ลงเอยด้วยการดื่มแอลกอฮอล์

             “แม้โฆษณาภาพลักษณ์จะไม่มีการอวดอ้างสรรพคุณ แต่จะเป็นการสร้างภาพมายาของสินค้าผูกโยงกับค่านิยม ไม่ว่าจะดีใจ เสียใจ สุดท้ายต้องลงเอยด้วยการฉลองที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้อหาเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้น และที่น่าวิตกคือการโฆษณาแฝงตามละคร ภาพยนตร์ เกมส์โชว์ ดังนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลในส่วนของเนื้อหาโฆษณาภาพลักษณ์เหล่านี้ เพื่อเป็นการปกป้อเหล้า,แอลกอฮอล์,โฆษณาเหล้า,กฎหมาย,เยาชนงเยาวชน”

            ด้าน ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาค จากภาคกฎหมายได้กล่าวยืนยันว่าร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ผ่านการวิจัยมาอย่างยาวนานและผลวิจัยได้ยืนยันชัดเจนว่า สาเหตุหนึ่งของการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากอิทธิพลของโฆษณา อีกทั้งได้นำร่างกฎหมายดังกล่าวทำประชาวิจารณ์ 7 เวที ทั่วประเทศ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการพิจารณากันถึง 10 ครั้ง ส่วนในเรื่องของการโฆษณาภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอด 24 ชม.นั้นตนไม่เห็นด้วย

            “สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่การป้องกันและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประเด็นคือการโฆษณาและการตลาด ซึ่งที่มีการทักท้วงเรื่องการโฆษณาภาพลักษณ์นั้น แท้จริงแล้วประธานสภานิติบัญญัติยังไม่ได้มีการลงมติในเรื่องของเวลาในการแพร่ภาพโฆษณา ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการโฆษณาได้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันตามมติคณะรัฐมนตรีห้ามไม่ให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงภาพลักษณ์สินค้าและภาพลักษณ์บริษัททางโทรทัศน์และวิทยุตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. และมีการเสนอกับ สนช.ต้องทำให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการห้ามเพิ่มอีกสองชั่วโมงคือตั่งแต่เวลา 05.00-24.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนที่นอนดึกอีกทาง”

            จากเวทีเสวนาครั้งนี้เป็นการแสดงความเห็นที่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่ สนช.จะอนุญาตให้ พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถโฆษณาภาพลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 24 ชม. เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะสร้างผลกระทบในด้านลบให้แก่เยาวชนและสังคมเป็นอย่างมาก ทางเราก็ได้แต่หวังว่า สนช.จะตระหนักถึงเหตุผลสำคัญข้อนี้ และออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกภาคส่วนต่อไป

 

 

ที่มา :
เรื่อง/ภาพโดย : อินทุกานต์ เธียรเจริญ และ ณัฐยา ปัดภัย team content
www.thaihealth.or.th

update 17-12-50

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม