2 นักเรียนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ

โดย
| |
อ่าน : 1,804

โครงการ ประกวดการร้องเพลงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สร้างสรรค์เพลงแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดประกวดการร้องเพลงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รอบชิงชนะเลิศ    ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์  บรรยากาศภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ และการออกแบบทำพวงกุญแจ 
 
          ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า  ปัจจุบันมีเด็กไทยอายุต่ำกว่า 18 ปี เสพติดบุหรี่เกือบ 5 แสนคน และมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี เสพติดบุหรี่หนึ่งล้านห้าแสนกว่าคน โดยสถิติพบว่า อายุเฉลี่ยของคนไทยที่เสพติดบุหรี่เท่ากับ 18 ปี และโดยเฉลี่ยจะเสพติดบุหรี่ต่อไปเป็น 2-3 ปี จึงจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้  โดยสาเหตุที่เลิกส่วนใหญ่เพราะเริ่มป่วยแล้ว ในแต่ละปีมีเยาวชนไทยเสพติดบุหรี่ใหม่ และกลายเป็นผู้ที่ต้องสูบบุหรี่เป็นประจำ 20,000 – 30,000 คน ทดแทนผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตหรือเลิกสูบ ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ไทยคงที่อยู่ 11 ล้านคน ในยี่สิบปีที่ผ่านมา

         

          ดังนั้น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงจัดประกวดร้องเพลงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขึ้น  ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่ โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6)  และระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ขับร้องเดี่ยวชาย ขับร้องเดี่ยวหญิง และขับร้องหมู่พร้อมจินตลีลาประกอบเพลง โดยมีทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง itv ช่อง true visions และ มูลนิธิรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ โดยผู้ชนะเลิศประเภทขับร้องเดี่ยวทั้งชายและหญิง ชิงทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท  ส่วนประเภทขับร้องหมู่ รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท

 

          ศ.นพ. ประกิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาศปีหม่ ที่จะมาถึงนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชนไทยกับการเสพติดบุหรี่ ได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเอง ได้แสดงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ต่อเด็กและเยาวชน และร่วมกันปกป้องลูกหลานจากควันบุหรี่ โดยการไม่สูบบุหรี่ในบ้าน หรือในทุกๆ ที่มีเด็กอยู่

เด็กชาย ปริรักษ์ มณีศรีสุวรรณ นักเรียน ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา กล่าวถึงความรู้สึก ที่ได้รางวัลว่า  ตนเองรู้สึกปราบปลื้มและตื้นตันมาก ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ และก็ภูมิใจอย่างมากที่มาขับร้องบทเพลงต้านควันบุหรี่ให้ทุกคนรับรู้ถึงโทษภัยร้ายจากการสูบบุหรี่ นำอันตรายมาสู่ตนเอง น้องปริรักษ์ก็ยังเชิญชวนให้ทุกคนที่สูบบุหรี่อยู่ กลับตัวกลับใจ หันมาเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเองและคนที่อยู่ใกล้ชิด

         

           นางสาววิจิตรา คะศาสตร์ธรรม นักเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนคณะราฎบำรุง ปทุมธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทขับร้องเดี่ยวหญิง เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจ ที่ได้เข้าการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา    เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ให้ประชาชนที่สูบบุหรี่  รู้ถึงพิษภัย โทษ ผลร้ายที่ตามมา  ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่สูบ  หันมาเลิก เพราะมันเป็นอันตราย ต่อตนเองและคนรอบข้างอย่างมาก และเพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วย

 

 

 

 

 

เรื่อง/ภาพประกอบ กมลวรรณ ประเสริฐผาติกุล และผกาทิพย์ ล่องสินธู team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 update : 17-12-50

  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม