กรมวิทย์เผยพบเชื้อซัลโมเนลลาในมะเขือเทศสด

โดย
| |
อ่าน : 2,358

เผยเชื้อร้ายส่งผลอาหารเป็นพิษ

 

          นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวการระบาดของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา salmonella ในประเทศสหรัฐอย่างกว้างขวางถึง 43 รัฐ ทำให้มีผู้ป่วยมากกว่า 1,300 ราย ซึ่งสงสัยว่าต้นเหตุการระบาดมาจากการบริโภคมะเขือเทศสดหรือผักอื่นๆ บางชนิด

 

          เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคมะเขือเทศสดแก่ประชาชน กรมวิทย์โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ จึงได้ทำการสำรวจการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในมะเขือเทศสด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างมะเขือเทศสดจากตลาดสด 36 แห่งทุกภาคของประเทศ จำนวน 172 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาเพียง 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.58

 

          สำหรับตัวอย่างที่ตรวจพบการปนเปื้อนนั้น แหล่งการปนเปื้อนของเชื้อนี้น่าจะมาจากอาหารอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์ดิบที่จำหน่ายบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจถ่ายทอดผ่านการหยิบจับด้วยมือ น้ำใช้ และอาจปนเปื้อนจากดินหรือน้ำในบริเวณที่เพาะปลูก หรือระหว่างการขนส่ง

 

          "เชื้อซัลโมเนลลาทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เชื้อนี้มักปนเปื้อนจากมูลสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่นำมาเป็นอาหาร และอาจปนเปื้อนข้ามไปยังผักสด ผลไม้และอาหารอื่นๆ รวมทั้งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว หากผู้บริโภคได้รับเชื้อนี้จะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และมีไข้ภายใน 12-48 ชั่วโมง" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

 

          ดังนั้น การตรวจพบเชื้อนี้ปนเปื้อนในผักสด จึงเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้บริโภคให้เพิ่มความระมัดระวัง และพิถีพิถันในการเตรียมอาหารก่อนนำไปบริโภค โดยปฏิบัติตามคำแนะนำคือ เลือกซื้อผักสดและผลไม้ที่ไม่มีรอยช้ำ ถลอก หรือเน่าเสีย ไม่ควรนำผักสดและผลไม้ใส่รวมในถุงหรือภาชนะเดียวกันกับอาหารดิบประเภทเนื้อสัตว์ ผักสดและผลไม้ที่ยังไม่ได้บริโภคควรเก็บไว้ในตู้เย็น และก่อนบริโภคควรล้างให้สะอาด

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update : 28-08-51

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม