อเมริกา เจ๋ง ! ค้นพบยาลดน้ำตาลในเลือด

โดย
| |
อ่าน : 2,455

ลดระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยเบาหวานได้ถึงร้อยละ 93

 

            ผลการศึกษาจากการประชุมทางวิทยาศาสตร์ประจำปีของสมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (american diabetes association หรือ ada) ครั้งที่ 68 เกี่ยวกับการใช้ยาต้านเบาหวานโดยการยับยั้งเอนไซม์ dpp4 พบว่าสามารถลดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยได้ถึงร้อยละ 93 เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นวิธีการรักษาด้วยยากระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน (หรือ sulfonylurea)

 

            การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาชนิดใหม่ 588 คน และผู้ป่วยที่ใช้ยาแบบดั้งเดิมจำนวน 584 คน เป็นเวลา 52 สัปดาห์ ผลที่ได้คือมีผู้ป่วยถึง 492 คน จากกลุ่มที่ใช้ยาแบบดั้งเดิมที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ส่วนในกลุ่มที่ใช้ยาตัวใหม่มีผู้ป่วยเพียง 37 คนเท่านั้นที่มีภาวะเดียวกันนี้ ยาต้านเบาหวานตัวใหม่มีผลในการรักษาระดับกลูโคสในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่ ทำให้ไม่เกิดอาการข้างเคียง คือภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

 

            นพ.พงศ์อมร บุนนาค แพทย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือการรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด โดยการควบคุมไม่ไห้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และในขณะเดียวกันพยายามหลีกเลี่ยงภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคหัวใจ เพราะภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อคนไข้กลุ่มนี้

 

            ทั้งนี้ เปรียบเทียบการใช้ยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์ dpp 4 และยากระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความเสี่ยงในการเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไป ลดลงเป็นสัดส่วนมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี โดยในกลุ่มแรกผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำลดลงถึงร้อยละ 97 ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มหลังที่มีอายุน้อยกว่า 65 มีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำลดลงถึงร้อยละ 91

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 02-09-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม