แฉสังคมไทยฟอนเฟะ ม.2 เริ่มมีเซ็กซ์

โดย
| |
อ่าน : 48,809

ระบุ ดูหนังโป๊ หรือวีดิโอโป๊เป็นเหตุ เด็กมีเซ็กซ์เร็ว

 

            นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ว่า จากการเฝ้าระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัมพันธ์ กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่น พบว่ากลุ่มวัยรุ่นชายเคยมีเพศสัมพันธ์ 17% และผู้หญิงเคยมีเพศสัมพันธ์ 8.7% โดยการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายนั้นส่วนใหญ่ จะมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก หรือแฟน 79.8% และพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิงเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจถึง 62.5%

 

            ส่วนพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย พบว่าวัยรุ่นชายส่วนใหญ่มีการใช้ถุงยางอนามัย 46.9% และวัยรุ่นหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัย 39.1% ซึ่งในทางการป้องกันควบคุมโรคแล้ว ถือว่าการใช้ถุงยางอนามัยในอัตราดังกล่าวมีการป้องกันการติดเชื้อต่ำกว่า 50%

 

            รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า สาเหตุและปัจจัยการติดเชื้อส่วนใหญ่ที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น พบว่ามาจากการดูหนังโป๊ หรือวีดิโอโป๊ของนักเรียนชายถึง 81.7% และพบฝ่ายหญิงดูหนังโป๊ หรือวีดิโอโป๊ 48.3% นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเข้า website โป๊ของนักเรียนชาย 53% ในขณะที่ฝ่ายนักเรียนหญิงมีการเข้า website โป๊ถึง 17.9%

 

            ปัญหาในด้านพฤติกรรมของกลุ่มเด็กวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ.2545-2549 เป็นที่น่าตกใจว่า เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์ แล้วถึง 2.9% มีการใช้ถุงยางอนามัย 45.8% ในขณะที่ ฝ่ายเด็กหญิงมีเพศสัมพันธ์แล้ว 1.5% และมีการใช้ถุงยางอนามัย 33.3% ส่วนในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เด็กชายมีเพศสัมพันธ์แล้ว 21% มีการใช้ถุงยางอนามัย 48.1% และในกลุ่มของเด็กผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ แล้ว 12.2% มีการใช้ถุงยางอนามัย 42.8%

 

            นพ.สมชัยกล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มเยาวชนชาย-หญิง ระดับอาชีวศึกษาชั้นปีที่ 2 นั้น พบว่าเด็ก ผู้ชายเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคนรักแล้วถึง 31.5% และในฝ่ายนักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคนรักแล้ว 26.9% ทั้งนี้ เยาวชนชายมีการใช้ ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียง 45.52% และใช้ถุงยางอนามัยกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่คนรัก หรือแฟน 56.35% และฝ่ายหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยเพียง 39.0%

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 02-09-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม